Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΑΙΓΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ: 8.00-22.00 & 22.00-8.00  
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: TΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8.00-21.00 & 21.00-8.00
 
01/12/2022 ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
02/12/2022 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
03/12/2022 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (8.00-22.00) (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
03/12/2022 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (8.00-14.00) (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (22.00-8.00) (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
 
04/12/2022 ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
05/12/2022 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 50)
06/12/2022 ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) 
07/12/2022 ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΝΤΟΤΑΣ ΓΕΩΡ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13) 
08/12/2022 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72)
09/12/2022 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (26910-20772) (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
10/12/2022 ΡΟΥΦΑΣ (8.00-22.00) (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
10/12/2022 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (8.00-14.00) (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (22.00-8.00) (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
 
11/12/2022 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ ΧΡ. (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (Ι.Μ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 6 - ΚΟΥΛΟΥΡΑ)
12/12/2022 ΙΩΑΝΝΟΥ (26910-25500) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
13/12/2022 ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49)
14/12/2022 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (Ι.Μ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 6 - ΚΟΥΛΟΥΡΑ)
15/12/2022 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ ΕΛ.  (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (26910-22516) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
16/12/2022 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
17/12/2022 ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (8.00-22.00) (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
17/12/2022 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (8.00-14.00) (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (22.00-8.00) (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49)
 
18/12/2022 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
19/12/2022 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (Ι.Μ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 6 - ΚΟΥΛΟΥΡΑ) - ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
20/12/2022 ΝΤΟΤΑΣ ΓΕΩΡ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13) - ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
21/12/2022 ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
22/12/2022 ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 50) - ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
23/12/2022 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
24/12/2022 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-22.00) (26910-26575) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
24/12/2022 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (26910-20772) (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (22.00-8.00) (26910-20772) (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)

25/12/2022 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
26/12/2022 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ ΧΡ. (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
27/12/2022 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΙΩΑΝΝΟΥ (26910-25500) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ)
28/12/2022 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
29/12/2022 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (Ι.Μ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 6) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ  (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
30/12/2022 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (26910-22516) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72)
31/12/2022 ΚΟΤΤΑΣ (8.00-22.00) (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
31/12/2022 ΝΤΟΤΑΣ ΓΕΩΡ. (8.00-14.00) (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13) - ΝΤΟΤΑΣ ΓΕΩΡ. (22.00-8.00) (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13)
 
ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ:  ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 17.00-22.00 / ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.30-22.00 / ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-14.00 / ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΡΓΙΕΣ 9.00-13.00 
ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ KΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.

01/12/2022 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
02/12/2022 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
03/12/2022 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
03/12/2022 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
04/12/2022 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
05/12/2022 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
06/12/2022 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
 
07/12/2022 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
08/12/2022 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ) 
09/12/2022 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
10/12/2022 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
10/12/2022 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
11/12/2022 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
12/12/2022 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
13/12/2022 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
 
14/12/2022 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
15/12/2022 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
16/12/2022 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
17/12/2022 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
17/12/2022 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (8.00-14.00) (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
18/12/2022 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
19/12/2022 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
20/12/2022 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
 
21/12/2022 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (6972-300809) ( ΑΙΓΕΙΡΑ)
22/12/2022 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (6972-300809) ( ΑΙΓΕΙΡΑ)
23/12/2022 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (6972-300809) ( ΑΙΓΕΙΡΑ)
24/12/2022 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (6972-300809) ( ΑΙΓΕΙΡΑ)
24/12/2022 ΓΚΕΚΑΣ (8.00-14.00) (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
25/12/2022 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (6972-300809) ( ΑΙΓΕΙΡΑ)
26/12/2022 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (6972-300809) ( ΑΙΓΕΙΡΑ)
27/12/2022 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (6972-300809) ( ΑΙΓΕΙΡΑ)
 
28/12/2022 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
29/12/2022 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
30/12/2022 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
31/12/2022 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
31/12/2022 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (8.00-14.00) (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
 

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 17.30-22.00 / ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.00-22.00 / ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-14.00 / ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΡΓΙΕΣ 9.00-13.00 

ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.

01/12/2022 - 06/12/2022 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (6976-385916) (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ) 
07/12/2022 - 13/12/2022 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (6944-619569) (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
14/12/2022 - 20/12/2022 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (6981-556232) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
21/12/2022 - 27/12/2022 ΑΒΡΑΜΗΣ (6979-257204) (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
28/12/2022 - 31/12/2022 ΚΑΛΛΙΤΣΙΩΝΗ (6994-703832) (ΕΛΙΚΗ)


ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 17.00-22.00 / ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.30-22.00 / ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-14.00 / ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΡΓΙΕΣ 9.00-13.00
ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.
 
01/12/2022 - 06/12/2022  ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ  (26910-71183)  (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
07/12/2022 - 13/12/2022  ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.   (26910-73590) (ΑΒΥΘΟΣ)
14/12/2022 - 20/12/2022  ΠΑΥΛΑΚΗ  (26910-72999)  (ΛΟΓΓΟΣ)
21/12/2022 - 27/12/2022  ΣΑΡΑΝΤΗΣ  (26910-72670)  (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
28/12/2022 - 31/12/2022  ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.   (26910-73590) (ΑΒΥΘΟΣ)
 
 
ΖΗΡΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 17.30-22.00 / ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.00-22.00 / ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-14.00 / ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΡΓΙΕΣ 9.00-13.00

ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.
 
01/12/2022 - 31/12/2022  ΠΑΤΡΙΝΟΣ  (26910-32025)  (ΖΗΡΙΑ)