Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΑΙΓΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ : 08.00 - 22.00   &  22.00 - 08.00 
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 08.00 - 21.00   &   21.00 - 08.00

01/09/2013 ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
02/09/2013 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
02/09/2013 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (17.00-22.00) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
03/09/2013 ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
04/09/2013 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
05/09/2013 ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
06/09/2013 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
07/09/2013 ΣΙΑΤΡΑ (08.00-22.00) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
07/09/2013 ΝΤΟΤΑΣ (08.00-14.00) (ΕΡΜΟΥ 13) - ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13)

08/09/2013 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α.ΛΟΝΤΟΥ 29)
09/09/2013 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ-ΑΙΓΙΟΥ)
09/09/2013 ΝΕΝΕ (17.00-22.00) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
10/09/2013 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
11/09/2013 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
12/09/2013 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
13/09/2013 ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
14/09/2013 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (08.00-22.00) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
14/09/2013 ΚΟΤΤΑΣ (08.00-14.00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)

15/09/2013 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
16/09/2013 ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
16/09/2013 ΝΤΟΤΑΣ (17.00-22.00) (ΕΡΜΟΥ 13)
17/09/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
18/09/2013 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) - ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ)
19/09/2013 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
20/09/2013 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13) - ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
21/09/2013 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-22.00) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
21/09/2013 ΜΠΟΥΛΗ (08.00-14.00) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)

22/09/2013 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
23/09/2013 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
23/09/2013 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (17.00-22.00) (ΤΑΞIAΡΧΩΝ 42)
24/09/2013 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) - ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
25/09/2013 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
26/09/2013 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
27/09/2013 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)  - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
28/09/2013 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (08.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
28/09/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (08.00-14.00) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)

29/09/2013 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
30/09/2013 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
30/09/2013 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (17.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)

ΑΙΓΕΙΡΑ - ΑΚΡΑΤΑ

01/09/2013 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
02/09/2013 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
03/09/2013 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

04/09/2013 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
05/09/2013 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
06/09/2013 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
07/09/2013 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
07/09/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
08/09/2013 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
09/09/2013 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
10/09/2013 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

11/09/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
12/09/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
13/09/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
14/09/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ) 
14/09/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (08.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
15/09/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
16/09/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
17/09/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

18/09/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
19/09/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
20/09/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
21/09/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
21/09/2013 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
22/09/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
23/09/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
24/09/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

25/09/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
26/09/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
27/09/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
28/09/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ) 
28/09/2013 ΓΚΕΚΑΣ (08.00-14.00) (ΚΡΑΘΙΟ)
29/09/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
30/09/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)


ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/09/2013 - 03/09/2013 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
04/09/2013 - 10/09/2013 ΝΤΟΥΒΛΗ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
11/09/2013 - 17/09/2013 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
18/09/2013 - 24/09/2013 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
25/09/2013 - 30/09/2013 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)


ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

01/09/2013 - 03/09/2013 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
04/09/2013 - 10/09/2013 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
11/09/2013 - 17/09/2013 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)
18/09/2013 - 24/09/2013 ΠΑΥΛΑΚΗ (ΛΟΓΓΟΣ)
25/09/2013 - 30/09/2013 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)