Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

ΑΙΓΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ: 8.00 - 22.00 & 22.00 - 8.00 
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8.00 - 21.00 & 21.00 - 8.00

01/10/2019 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)
02/10/2019 ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 50) - ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
03/10/2019 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
04/10/2019 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
05/10/2019 ΡΟΥΦΑΣ (8.00-22.00) (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
05/10/2019 ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (8.00-14.00) (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (22.00-8.00) (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)

06/10/2019 ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
07/10/2019 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (26910-22516) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
08/10/2019 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
09/10/2019 ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13) - ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
10/10/2019 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
11/10/2019 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-28483) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
12/10/2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (8.00-22.00) (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
12/10/2019 ΖΗΣΗΣ (8.00-14.00) (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΖΗΣΗΣ (22.00-8.00) (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)

13/10/2019 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
14/10/2019 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
15/10/2019 ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
16/10/2019 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
17/10/2019 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 50)
18/10/2019 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
19/10/2019 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (8.00-22.00) (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
19/10/2019 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (8.00-14.00) (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (22.00-8.00) (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49)

20/10/2019 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
21/10/2019 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13)
22/10/2019 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (26910-22516) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)  - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
23/10/2019 ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
24/10/2019 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
25/10/2019 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
26/10/2019 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (8.00-22.00) (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
26/10/2019 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (8.00-14.00) (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (22.00-8.00) (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)

27/10/2019 ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
28/10/2019 ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13)
29/10/2019 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
30/10/2019 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
31/10/2019 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ: 
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 17.30-22.00 / ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.00-22.00 / ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-14.00 / ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΡΓΙΕΣ 9.00-13.00
ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟΝ
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.

01/10/2019 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

02/10/2019 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
03/10/2019 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
04/10/2019 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
05/10/2019 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
05/10/2019ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ) 
06/10/2019 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
07/10/2019 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
08/10/2019 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

09/10/2019 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
10/10/2019 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
11/10/2019 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
12/10/2019 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
12/10/2019 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ) 
13/10/2019 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
14/10/2019 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
15/10/2019 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)

16/10/2019 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
17/10/2019 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
18/10/2019 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
19/10/2019 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
19/10/2019 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
20/10/2019 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
21/10/2019 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
22/10/2019 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

23/10/2019 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
24/10/2019 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
25/10/2019 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
26/10/2019 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
26/10/2019 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
27/10/2019 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
28/10/2019 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
29/10/2019 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)

30/10/2019 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
31/10/2019 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ: 
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 17.30-22.00 / ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.00-22.00 / ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-14.00 / ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΡΓΙΕΣ 9.00-13.00
ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟΝ
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.

01/10/2019  ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  (6976-385916) (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
02/10/2019 - 08/10/2019 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  (6932-881664) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
09/10/2019 - 15/10/2019 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ  (6944-619569) (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
16/10/2019 - 22/10/2019 ΚΑΛΛΙΤΣΙΩΝΗ (6994-703832) (ΕΛΙΚΗ)
23/10/2019 - 29/10/2019 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (6981-556232) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
30/10/2019 - 31/10/2019 ΝΤΟΥΒΛΗ  (6932-295159) (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)  ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ: 
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 17.30-22.00 / ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.00-22.00 / ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-14.00 / ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΡΓΙΕΣ 9.00-13.00
ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟΝ
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.

01/10/2019 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ  (26910-71183) (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
02/10/2019 - 08/10/2019 ΠΑΥΛΑΚΗ (26910-72999) (ΛΟΓΓΟΣ)
09/10/2019 - 15/10/2019 ΜΠΑΖΙΩΤΗ  (26910-73590) (ΑΒΥΘΟΣ)
16/10/2019 - 22/10/2019 ΣΑΡΑΝΤΗΣ  (26910-72670) (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
23/10/2019 - 29/10/2019 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ  (26910-71183) (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
30/10/2019 - 31/10/2019 ΠΑΥΛΑΚΗ (26910-72999) (ΛΟΓΓΟΣ)