Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

ΑΙΓΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ//ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ//ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
1/10/2010 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62)
2/10/2010 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11)
2/10/2010 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
3/10/2010 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)

4/10/2010 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 72) ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
5/10/2010 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11) ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)
6/10/2010 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ 50) ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
7/10/2010 ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ.ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ) ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
8/10/2010 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ - ΑΙΓΙΟΥ)
9/10/2010 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62)
9/10/2010 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)

10/10/2010 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α.ΛΟΝΤΟΥ 29) ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)

11/10/2010 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11)
12/10/2010 ΙΩΑΝΝΟΥ (ΒΑΛΦΟΥΡ 1) ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
13/10/2010 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 5)
14/10/2010 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) ΖΗΣΗΣ (Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
15/10/2010 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΑΙΓΙΟΥ) ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
16/10/2010 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
16/10/2010 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)
17/10/2010 ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ.ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ) ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)

18/10/2010 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
19/10/2010 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 72)
20/10/2010 ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 5) ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ - ΑΙΓΙΟΥ)
21/10/2010 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α.ΛΟΝΤΟΥ 29)
22/10/2010 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
23/10/2010 ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
23/10/2010 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ(ΜΗΤΡΠΟΛΕΩΣ 135) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ(ΜΗΤΡΠΟΛΕΩΣ 135)
24/10/2010 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) ΖΗΣΗΣ (Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)

25/10/2010 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΑΙΓΙΟΥ)
26/10/2010 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
27/10/2010 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
28/10/2010 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62) ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
29/10/2010 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
30/10/2010 ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ.ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ)
30/10/2010 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42
)
31/10/2010 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)ΑΙΓΕΙΡΑ

1/10/2010 5/10/2010 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
6/10/2010 12/10/2010 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
13/10/2010 19/10/2010 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
20/10/2010 26/10/2010 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
27/10/2010 31/10/2010 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ


ΑΚΡΑΤΑ

1/10/2010 5/10/2010 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
6/10/2010 12/10/2010 ΔΑΡΡΑ-ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
13/10/2010 19/10/2010 ΓΚΕΚΑΣ
20/10/2010 26/10/2010 ΔΑΡΡΑ-ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
27/10/2010 31/10/2010 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


ΔΙΑΚΟΠΤΟ

1/10/2010 5/10/2010 ΦΙΛΛΙΠΑΤΟΥ
6/10/2010 12/10/2010 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ
13/10/2010 19/10/2010 ΝΤΟΥΒΛΗ
20/10/2010 26/10/2010 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
27/10/2010 31/10/2010 ΦΙΛΛΙΠΑΤΟΥ


ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

1/10/2010 5/10/2010 ΜΠΑΖΙΩΤΗ
6/10/2010 12/10/2010 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ
13/10/2010 19/10/2010 ΠΑΥΛΑΚΗ
20/10/2010 26/10/2010 ΣΑΡΑΝΤΗΣ
27/10/2010 31/10/2010 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ