Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΑΙΓΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

01/02/2012 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
02/02/2012 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
03/02/2012 ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
04/02/2012 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (08:00 - 22:00) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
04/02/2012 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (08:00-14:00)(ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)

05/02/2012 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135) - ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
06/02/2012 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
06/02/2012 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (17:00-22:00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
07/02/2012 ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
08/02/2012 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
09/02/2012 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
10/02/2012 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 72)
11/02/2012 ΝΤΟΤΑΣ (08:00 - 22:00) (ΕΡΜΟΥ 11)
11/02/2012 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (08:00-14:00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)-ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)

12/02/2012 ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
13/02/2012 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)
13/02/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (17:00-22:00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 72)
14/02/2012 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
15/02/2012 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62)
16/02/2012 ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
17/02/2012 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
18/02/2012 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (08:00-22:00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
18/02/2012 ΡΟΥΦΑΣ (08:00-14:00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)

19/02/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 72) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
20/02/2012 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
20/02/2012 ΜΠΟΥΛΗ (17:00-22:00) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
21/02/2012 ΤΖΕΝΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
22/02/2012 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
23/02/2012 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11)
24/02/2012 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)
25/02/2012 ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (08:00-22:00) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
25/02/2012 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (08:00-14:00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)

26/02/2012 ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
27/02/2012 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
28/02/2012 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
29/02/2012 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

01/02/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
02/02/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
03/02/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
04/02/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
04/02/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (08:00 - 14:00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
05/02/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
06/02/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
07/02/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

08/02/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
09/02/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
10/02/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
11/02/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
11/02/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (08:00 - 14:00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
12/02/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
13/02/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
14/02/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

15/02/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
16/02/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
17/02/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
18/02/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
18/02/2012 ΓΚΕΚΑΣ (08:00 - 14:00) (ΚΡΑΘΙΟ)
19/02/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
20/02/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
21/02/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

22/02/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
23/02/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
24/02/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
25/02/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

25/02/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (08:00 - 14:00) (ΑΚΡΑΤΑ)
26/02/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
27/02/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
28/02/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

29/02/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ( ΑΙΓΕΙΡΑ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/02/2012 - 07/02/2012 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
08/02/2012 - 13/02/2012 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
14/02/2012 - 21/02/2012 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
22/02/2012 - 28/02/2012 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
29/02/2012 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

01/02/2012 - 07/02/2012 ΠΑΥΛΑΚΗ (ΛΟΓΓΟΣ)
08/02/2012 - 13/02/2012 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
14/02/2012 - 21/02/2012 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
22/02/2012 - 28/02/2012 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
29/02/2012 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2012

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΑΙΓΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ


1/1/2012 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
2/1/2012 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
2/1/2012 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (17:00 - 22:00) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
3/1/2012 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
4/1/2012 ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
5/1/2012 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)
6/1/2012 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 72)
7/1/2012 ΖΗΣΗΣ (08:00 - 22:00) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
7/1/2012 ΚΟΤΤΑΣ (08:00 - 14:00) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)

8/1/2012 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11)
9/1/2012 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
9/1/2012 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (17:00-22:00) (ΕΡΜΟΥ 49)

10/1/2012 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135) - ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
11/1/2012 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
12/1/2012 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
13/1/2012 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
14/1/2012 ΤΣΙΑΓΑΣ (08:00-22:00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
14/1/2012 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (08:00-14:00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)

15/1/2012 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
16/1/2012 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
16/1/2011 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (17:00-22:00) (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62)
17/1/2012 ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
18/1/2012 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
19/1/2012 ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
20/1/2012 ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
21/1/2012 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (08:00-22:00) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
21/1/2012 ΜΠΟΥΛΗ (08:00-14:00) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)


22/1/2012 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
23/1/2012 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
23/1/2012 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (17:00-22:00) (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)
24/1/2012 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
25/1/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 72) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
26/1/2012 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
27/1/2012 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
28/1/2012 ΤΖΕΝΟΥ (08:00-22:00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72)
28/1/2012 ΒΛΑΧΑΒΑ (08:00-14:00) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)

29/1/2012 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
30/1/2012 ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11)
30/1/2012 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (17:00-22:00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)

31/1/2012 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

1/1/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
2/1/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
3/1/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

4/1/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
5/1/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
6/1/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
7/1/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
7/1/2012 ΓΚΕΚΑΣ (08:00-14:00) (ΚΡΑΘΙΟ)
8/1/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
9/1/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
10/1/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

11/1/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
12/1/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
13/1/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
14/1/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
14/1/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (08:00-14:00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
15/1/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
16/1/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
17/1/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

18/1/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
19/1/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
20/1/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
21/1/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
21/1/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (08:00-14:00) (ΑΚΡΑΤΑ)
22/1/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
23/1/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
24/1/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

25/1/2012 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
26/1/2012 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
27/1/2012 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
28/1/2012 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
28/1/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (08:00-14:00) (ΑΚΡΑΤΑ)

29/1/2012 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
30/1/2012 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
31/1/2012 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)


ΔΙΑΚΟΠΤΟ
01/1/2012 - 03/1/2012 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
04/1/2012 - 10/1/2012 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
11/1/2012 - 17/1/2012 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
18/1/2012 - 24/1/2012 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
25/1/2012 - 31/1/2012 ΝΤΟΥΒΛΗ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ
01/1/2012 - 03/1/2012 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)
04/1/2012 - 10/1/2012 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
11/1/2012 - 17/1/2012 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
18/1/2012 - 24/1/2012 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
25/1/2012 - 31/1/2012 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)

Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2012

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 04-01-2012 & 05-01-2012

ΑΙΓΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012
08:00 - 14:00 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
08:00 - 14:00 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
08:00 - 14:00 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
08:00 - 14:00 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)
08:00 - 14:00 ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)

14:00 - 22:00 ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)

22:00 - ΠΡΩΙ ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)

ΠΕΜΠΤΗ 05 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012
08:00 - 14:00 ΙΩΑΝΝΟΥ (ΒΑΛΦΟΥΡ 1)
08:00 - 14:00 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
08:00 - 14:00 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 72)
08:00 - 14:00 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11)
08:00 - 14:00 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)

14:00 - 20:30 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
17:00 - 20:30 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
17:00 - 20:30 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)

20:30 - ΠΡΩΙ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)

ΑΙΓΕΙΡΑ - ΑΚΡΑΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012
08:00 - 17:00 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
17:00 - ΠΡΩΙ ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 05 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012
08:00 - 17:00 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
17:00 - ΠΡΩΙ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012
08:00 - 17:00 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
17:00 - ΠΡΩΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012
08:00 - 17:00 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
17:00 - ΠΡΩΙ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012
08:00 - 17:00 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)
17:00 - ΠΡΩΙ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012
08:00 - 17:00 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
17:00 - ΠΡΩΙ ΠΑΥΛΑΚΗ (ΛΟΓΓΟΣ)