Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2010

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

ΑΙΓΙΟ


1/1/2011 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
2/1/2011 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α.ΛΟΝΤΟΥ 29)

3/1/2011 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 72)
4/1/2011 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ(ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΑΙΓΙΟΥ) ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ - ΑΙΓΙΟΥ)
5/1/2011 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
6/1/2011 ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 5) ΙΩΑΝΝΟΥ (ΒΑΛΦΟΥΡ 1)
7/1/2011 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ(ΤΑΞIAΡΧΩΝ 42) ΤΖΕΝΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72)
8/1/2011 ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ. ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ)
8/1/2011 ΖΗΣΗΣ (Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) ΖΗΣΗΣ (Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
9/1/2011 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62) ΚΟΥΛΟΥΡΑ (ΚΟΡΙΝΘΟΥ 22)

10/1/2011 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ(ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ(Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
11/1/2011 ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ(ΜΗΤΡ/ΛΕΩΣ 135)
12/1/2011 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
13/1/2011 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62) ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
14/1/2011 ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
15/1/2011 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
15/1/2011 ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ. ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ) ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ. ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ)
16/1/2011 ΖΗΣΗΣ (Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)

17/1/2011 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α.ΛΟΝΤΟΥ 29) ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
18/1/2011 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 72) ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
19/1/2011 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ(ΜΗΤΡ/ΛΕΩΣ 135) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ(ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΑΙΓΙΟΥ)
20/1/2011 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
21/1/2011 ΙΩΑΝΝΟΥ (ΒΑΛΦΟΥΡ 1) ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 5)
22/1/2011 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
22/1/2011 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ(ΤΑΞIAΡΧΩΝ 42) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ(ΤΑΞIAΡΧΩΝ 42)
23/1/2011 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11)

24/1/2011 ΚΟΥΛΟΥΡΑ (ΚΟΡΙΝΘΟΥ 22) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ(ΜΗΤΡ/ΛΕΩΣ 135)
25/1/2011 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ(Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ(ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)
26/1/2011 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ - ΑΙΓΙΟΥ) ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
27/1/2011 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
28/1/2011 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62)
29/1/2011 ΤΖΕΝΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72)
29/1/2011 ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
30/1/2011 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11) ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)

31/1/2011 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) ΖΗΣΗΣ (Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)ΑΙΓΕΙΡΑ-ΑΚΡΑΤΑ1/1/2011- 4/1/2011 ΓΚΕΚΑΣ
5/1/2011- 11/1/2011 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
8/1/2011 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (08.00-14.00)
12/1/2011- 18/1/2011 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
15/1/2011 ΔΑΡΡΑ-ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00)
19/1/2011- 25/1/2011 ΔΑΡΡΑ-ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
22/1/2011 ΓΚΕΚΑΣ (08.00-14.00)
26/1/2011- 2/2/2011 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
29/1/2011 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

1/1/2011- 4/1/2011 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
5/1/2011- 11/1/2011 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ
12/1/2011- 18/1/2011 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ
19/1/2011- 25/1/2011 ΝΤΟΥΒΛΗ
26/1/2011- 2/2/2011 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

1/1/2011- 4/1/2011 ΣΑΡΑΝΤΗΣ
5/1/2011- 11/1/2011 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
12/1/2011- 18/1/2011 ΜΠΑΖΙΩΤΗ
19/1/2011- 25/1/2011 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ
26/1/2011- 2/2/2011 ΠΑΥΛΑΚΗ

Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΑΙΓΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ//ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ//ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
1/12/2010 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 72) ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
2/12/2010 ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
3/12/2010 ΖΗΣΗΣ (Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ.ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
4/12/2010 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α.ΛΟΝΤΟΥ 29)
4/12/2010 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
5/12/2010 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ(ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135) ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ(ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 42)
6/12/2010 ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ - ΑΙΓΙΟΥ)
7/12/2010 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11) ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
8/12/2010 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΑΙΓΙΟΥ) ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ(ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 42)
9/12/2010 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ(ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
10/12/2010 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ(ΠΛ.ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) ΙΩΑΝΝΟΥ (ΒΑΛΦΟΥΡ 1)
11/12/2010 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ(ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 72)
11/12/2010 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
12/12/2010 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
13/12/2010 ΖΗΣΗΣ (Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
14/12/2010 ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
15/12/2010 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
16/12/2010 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62) ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
17/12/2010 ΚΟΥΛΟΥΡΑ (ΚΟΡΙΝΘΟΥ 22) ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
18/12/2010 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ - ΑΙΓΙΟΥ)
18/12/2010 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ(ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΑΙΓΙΟΥ) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ(ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΑΙΓΙΟΥ)
19/12/2010 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 42) ΙΩΑΝΝΟΥ (ΒΑΛΦΟΥΡ 1)
20/12/2010 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ(ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ(ΜΗΤΡ/ΛΕΩΣ 135)
21/12/2010 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
22/12/2010 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 42) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
23/12/2010 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
24/12/2010 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11) ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ(ΠΛ.ΔΕΞ/ΝΗΣ)
25/12/2010 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ 50) ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α.ΛΟΝΤΟΥ 29)
26/12/2010 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
27/12/2010 ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) ΖΗΣΗΣ (Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
28/12/2010 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11)
29/12/2010 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 42)
30/12/2010 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
31/12/2010 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 72) ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)


ΑΙΓΕΙΡΑ

1/12/2010- 7/12/2010 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
8/12/2010- 14/12/2010 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
15/12/2010- 21/12/2010 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
22/12/2010- 28/12/2010 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
29/12/2010- 31/12/2010 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ


ΑΚΡΑΤΑ

1/12/2010- 7/12/2010 ΔΑΡΡΑ-ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
8/12/2010- 14/12/2010 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
15/12/2010- 21/12/2010 ΓΚΕΚΑΣ
22/12/2010- 28/12/2010 ΔΑΡΡΑ-ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
29/12/2010- 31/12/2010 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

1/12/2010- 7/12/2010 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ
8/12/2010- 14/12/2010 ΝΤΟΥΒΛΗ
15/12/2010- 21/12/2010 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ
22/12/2010- 28/12/2010 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ
29/12/2010- 31/12/2010 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ


ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

1/12/2010- 7/12/2010 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
8/12/2010- 14/12/2010 ΜΠΑΖΙΩΤΗ
15/12/2010- 21/12/2010 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ
22/12/2010- 28/12/2010 ΠΑΥΛΑΚΗ
29/12/2010- 31/12/2010 ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΑΙΓΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ//ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ/ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

1/11/2010 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α.ΛΟΝΤΟΥ 29) ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
2/11/2010 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
3/11/2010 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) ΖΗΣΗΣ (Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
4/11/2010 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ(ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135) ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
5/11/2010 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΑΙΓΙΟΥ) ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
6/11/2010 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
6/11/2010 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)

7/11/2010 ΙΩΑΝΝΟΥ (ΒΑΛΦΟΥΡ 1) ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ(ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 72)
8/11/2010 ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
9/11/2010 ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ. ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ) ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 5)
10/11/2010 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
11/11/2010 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ(ΠΛ.ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
12/11/2010 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11) ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
13/11/2010 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
13/11/2010 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62)

14/11/2010 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α.ΛΟΝΤΟΥ 29)
15/11/2010 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
16/11/2010 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
17/11/2010 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
18/11/2010 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
19/11/2010 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΑΙΓΙΟΥ)
20/11/2010 ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
20/11/2010 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ 50) ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ 50)

21/11/2010 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 72) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ(ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
22/11/2010 ΙΩΑΝΝΟΥ (ΒΑΛΦΟΥΡ 1) ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
23/11/2010 ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 5) ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
24/11/2010 ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ. ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ) ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
25/11/2010 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΑΙΓΙΟΥ)
26/11/2010 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ(ΠΛ.ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)
27/11/2010 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
27/11/2010 ΖΗΣΗΣ (Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) ΖΗΣΗΣ (Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)

28/11/2010 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
29/11/2010 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
30/11/2010 ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 5) ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)

ΑΙΓΕΙΡΑ
1/11/2010- 2/11/2010 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
3/11/2010- 9/11/2010 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
10/11/2010- 16/11/2010 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
17/11/2010- 23/11/2010 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
24/11/2010- 30/11/2010 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ

ΑΚΡΑΤΑ
1/11/2010- 2/11/2010 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
3/11/2010- 9/11/2010 Σ/Φ ΔΑΡΡΑ-ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
10/11/2010- 16/11/2010 ΓΚΕΚΑΣ
17/11/2010- 23/11/2010 Σ/Φ ΔΑΡΡΑ-ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
24/11/2010- 30/11/2010 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΟ
1/11/2010- 2/11/2010 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ
3/11/2010- 9/11/2010 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ
10/11/2010- 16/11/2010 ΝΤΟΥΒΛΗ
17/11/2010- 23/11/2010 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
24/11/2010- 30/11/2010 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ
1/11/2010- 2/11/2010 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
3/11/2010- 9/11/2010 ΜΠΑΖΙΩΤΗ
10/11/2010- 16/11/2010 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ
17/11/2010- 23/11/2010 ΠΑΥΛΑΚΗ
24/11/2010- 30/11/2010 ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

ΑΙΓΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ//ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ//ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
1/10/2010 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62)
2/10/2010 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11)
2/10/2010 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
3/10/2010 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)

4/10/2010 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 72) ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
5/10/2010 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11) ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)
6/10/2010 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ 50) ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
7/10/2010 ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ.ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ) ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
8/10/2010 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ - ΑΙΓΙΟΥ)
9/10/2010 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62)
9/10/2010 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)

10/10/2010 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α.ΛΟΝΤΟΥ 29) ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)

11/10/2010 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11)
12/10/2010 ΙΩΑΝΝΟΥ (ΒΑΛΦΟΥΡ 1) ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
13/10/2010 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 5)
14/10/2010 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) ΖΗΣΗΣ (Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
15/10/2010 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΑΙΓΙΟΥ) ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
16/10/2010 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
16/10/2010 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)
17/10/2010 ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ.ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ) ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)

18/10/2010 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
19/10/2010 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 72)
20/10/2010 ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 5) ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ - ΑΙΓΙΟΥ)
21/10/2010 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α.ΛΟΝΤΟΥ 29)
22/10/2010 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
23/10/2010 ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
23/10/2010 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ(ΜΗΤΡΠΟΛΕΩΣ 135) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ(ΜΗΤΡΠΟΛΕΩΣ 135)
24/10/2010 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) ΖΗΣΗΣ (Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)

25/10/2010 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΑΙΓΙΟΥ)
26/10/2010 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
27/10/2010 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
28/10/2010 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62) ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
29/10/2010 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
30/10/2010 ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ.ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ)
30/10/2010 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42
)
31/10/2010 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)ΑΙΓΕΙΡΑ

1/10/2010 5/10/2010 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
6/10/2010 12/10/2010 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
13/10/2010 19/10/2010 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
20/10/2010 26/10/2010 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
27/10/2010 31/10/2010 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ


ΑΚΡΑΤΑ

1/10/2010 5/10/2010 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
6/10/2010 12/10/2010 ΔΑΡΡΑ-ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
13/10/2010 19/10/2010 ΓΚΕΚΑΣ
20/10/2010 26/10/2010 ΔΑΡΡΑ-ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
27/10/2010 31/10/2010 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


ΔΙΑΚΟΠΤΟ

1/10/2010 5/10/2010 ΦΙΛΛΙΠΑΤΟΥ
6/10/2010 12/10/2010 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ
13/10/2010 19/10/2010 ΝΤΟΥΒΛΗ
20/10/2010 26/10/2010 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
27/10/2010 31/10/2010 ΦΙΛΛΙΠΑΤΟΥ


ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

1/10/2010 5/10/2010 ΜΠΑΖΙΩΤΗ
6/10/2010 12/10/2010 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ
13/10/2010 19/10/2010 ΠΑΥΛΑΚΗ
20/10/2010 26/10/2010 ΣΑΡΑΝΤΗΣ
27/10/2010 31/10/2010 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ