Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΑΙΓΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ: 8.00 - 22.00 & 22.00 - 8.00 
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8.00 - 20.30 & 20.30 - 8.00 

01/03/2017 ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 50) - ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
02/03/2017 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
03/03/2017 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
04/03/2017 ΡΟΥΦΑΣ (8.00-22.00) (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
04/03/2017 ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (8.00-14.00) (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (22.00-8.00) (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)

05/03/2017 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107))
06/03/2017 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
06/03/2017 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (17.00-22.00) (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49)
07/03/2017 ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
08/03/2017 ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13) - ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
09/03/2017 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
10/03/2017 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ.  (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
11/03/2017 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (8.00-22.00) (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) 
11/03/2017 ΖΗΣΗΣ (8.00-14.00) (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΖΗΣΗΣ (22.00-8.00) (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) 

12/03/2017 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) 
13/03/2017 ΙΩΑΝΝΟΥ (26910-25500) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 103) 
13/03/2017 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (17.00-22.00) (26910-22289) (ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) 
14/03/2017 ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
15/03/2017 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) -  ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
16/03/2017 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)  - ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
17/03/2017 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) 
18/03/2017 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (8.00-22.00) (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49) 
18/03/2017 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (8.00-14.00) (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (22.00-8.00) (26910-24746) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)

19/03/2017 ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ.(26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
20/03/2017 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49)
20/03/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (17.00-22.00) (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
21/03/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
22/03/2017 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
23/03/2017 ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13)
24/03/2017 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
25/03/2017 ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) 
 
26/03/2017 ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
27/03/2017 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
27/03/2017 ΣΙΑΤΡΑ (17.00-22.00) (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
28/03/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
29/03/2017 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
30/03/2017 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)
31/03/2017 ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 50) - ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ:
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 17.00-22.00 / ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.30-22.00 / ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-14.00 / ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΡΓΙΕΣ 9.00-13.00 
ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ 
ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.
 
01/03/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
02/03/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
03/03/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
04/03/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
04/03/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
05/03/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
06/03/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
07/03/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)

08/03/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
09/03/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
10/03/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
11/03/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
11/03/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
12/03/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
13/03/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
14/03/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)

15/03/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
16/03/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
17/03/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
18/03/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
18/03/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
19/03/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
20/03/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
21/03/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

22/03/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
23/03/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
24/03/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
25/03/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
26/03/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
27/03/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
28/03/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

29/03/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
30/03/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
31/03/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ:
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 17.00-22.00 / ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.30-22.00 / ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-14.00 / ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΡΓΙΕΣ 9.00-13.00 
ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ 
ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.

01/03/2017 - 07/03/2017  ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (6976-385916) (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
08/03/2017 - 14/03/2017 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (6932-881664) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ) 
15/03/2017 - 21/03/2017 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (6944-619569) (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
22/03/2017 - 28/03/2017 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (6981-556232) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
29/03/2017 - 31/03/2017 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (6976-385916) (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)    

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ:
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 17.00-22.00 / ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.30-22.00 / ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-14.00 / ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΡΓΙΕΣ 9.00-13.00 
ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ 
ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.

01/03/2017 - 07/03/2017 ΠΑΥΛΑΚΗ (6987-600176) (ΛΟΓΓΟΣ)
08/03/2017 - 14/03/2017 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (26910-73590) (ΑΒΥΘΟΣ)
15/03/2017 - 21/03/2017 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (26910-72670) (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
22/03/2017 - 28/03/2017 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26910-71183) (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
29/03/2017 - 31/03/2017 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (26910-73590) (ΑΒΥΘΟΣ)