Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΑΙΓΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ : 8.00 - 22.00   &   22.00 - 8.00 
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 8.00 - 20.30   &   20.30 -  8.00   

01/12/2014 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
01/12/2014 ΝΕΝΕ (17.00-22.00) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) 
02/12/2014 ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
03/12/2014 ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13)
04/12/2014 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
05/12/2014 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
06/12/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (8.00-22.00) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
06/12/2014 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (8.00-14.00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)

07/12/2014 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
08/12/2014 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
08/12/2014 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (17.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
09/12/2014 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
10/12/2014 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
11/12/2014 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)
12/12/2014 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
13/12/2014 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (8.00-22.00) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
13/12/2014 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (8.00-14.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)

14/12/2014 ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
15/12/2014 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
15/12/2014 ΣΙΑΤΡΑ (17.00-22.00) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
16/12/2014 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13) - ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
17/12/2014 ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
18/12/2014 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
19/12/2014 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
20/12/2014 ΙΩΑΝΝΟΥ (8.00-22.00) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ)
20/12/2014 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)

21/12/2014 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
22/12/2014 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
22/12/2014 ΡΟΥΦΑΣ (17.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
23/12/2014 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
24/12/2014 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
25/12/2014 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
26/12/2014 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
27/12/2014 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (8.00-22.00) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
27/12/2014 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (8.00-14.00) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)

28/12/2014 ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
29/12/2014 ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
29/12/2014 ΝΤΟΤΑΣ (17.00-22.00) (ΕΡΜΟΥ 13)
30/12/2014 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
31/12/2014 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) - ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

01/12/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
02/12/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

03/12/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
04/12/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
05/12/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
06/12/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
06/12/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (8.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
07/12/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
08/12/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
09/12/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

10/12/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
11/12/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
12/12/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
13/12/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
13/12/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
14/12/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
15/12/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
16/12/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

17/12/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
18/12/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
19/12/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
20/12/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
20/12/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (8.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
21/12/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
22/12/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
23/12/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)

24/12/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
25/12/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
26/12/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
27/12/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
27/12/2014 ΓΚΕΚΑΣ (8.00-14.00) (ΚΡΑΘΙΟ)
28/12/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
29/12/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
30/12/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

31/12/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/12/2014 - 02/12/2014 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
03/12/2014 - 09/12/2014 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
10/12/2014 - 16/12/2014 ΝΤΟΥΒΛΗ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
17/12/2014 - 23/12/2014 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
24/12/2014 - 30/12/2014 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
31/12/2014  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ
 
01/12/2014 - 02/12/2014 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
03/12/2014 - 09/12/2014 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
10/12/2014 - 16/12/2014 ΠΑΥΛΑΚΗ (ΛΟΓΓΟΣ)
17/12/2014 - 23/12/2014 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)
24/12/2014 - 30/12/2014 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
31/12/2014   ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)