Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2012

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (26/09/2012)

ΑΙΓΙΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

08.00-14.00 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
08.00-14.00 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)

14.00-22.00 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)

22.00-ΠΡΩΙ ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

08.00-17.00 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
17.00-ΠΡΩΙ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

08.00-17.00 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
17.00-ΠΡΩΙ ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

08.00-17.00 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)
17.00-ΠΡΩΙ  ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)