Κυριακή 26 Απριλίου 2015

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΑΙΓΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ : 8.00 - 22.00 & 22.00 - 8.00 
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 8.00 - 20.30 & 20.30 - 8.00

01/04/2015 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
02/04/2015 ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
03/04/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
04/04/2015 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (8.00-22.00) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
04/04/2015 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (8.00-14.00) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)

05/04/2015 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
06/04/2015 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
06/04/2015 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (17.00-22.00) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
07/04/2015 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
08/04/2015 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
09/04/2015 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) 
10/04/2015 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (8.00-22.00) (ΕΡΜΟΥ 49)
10/04/2015 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (10.00-16.00) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
11/04/2015 ΚΟΤΤΑΣ (8.00-22.00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
11/04/2015 ΝΤΟΤΑΣ (8.00-14.00) (ΕΡΜΟΥ 13) - ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13)

12/04/2015 ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
13/04/2015 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
14/04/2015 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
15/04/2015 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
16/04/2015 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
17/04/2015 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
18/04/2015 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-22.00) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
18/04/2015 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (8.00-14.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)

19/04/2015 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ  (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)
20/04/2015 ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
20/04/2015 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (17.00-22.00) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
21/04/2015 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
22/04/2015 ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
23/04/2015 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
24/04/2015 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
25/04/2015 ΤΣΙΑΓΑΣ (8.00-22.00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
25/04/2015 ΣΙΑΤΡΑ (8.00-14.00) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)

26/04/2015 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
27/04/2015 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
27/04/2015 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (17.00-22.00) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
28/04/2015 ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
29/04/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
30/04/2015 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

01/04/2015 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
02/04/2015 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
03/04/2015 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
04/04/2015 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
04/04/2015 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
05/04/2015 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
06/04/2015 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
07/04/2015 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

08/04/2015 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
09/04/2015 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
10/04/2015 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
10/04/2015 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
11/04/2015 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
11/04/2015 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
12/04/2015 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
13/04/2015 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
14/04/2015 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

15/04/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
16/04/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
17/04/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
18/04/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
18/04/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (8.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
19/04/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
20/04/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
21/04/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

22/04/2015 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
23/04/2015 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
24/04/2015 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
25/04/2015 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
25/04/2015 ΓΚΕΚΑΣ (8.00-14.00) (ΚΡΑΘΙΟ) 
26/04/2015 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
27/04/2015 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
28/04/2015 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

29/04/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
30/04/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ
01/04/2015 - 07/04/2015 ΝΤΟΥΒΛΗ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
08/04/2015 - 14/04/2015 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
15/04/2015 - 21/04/2015 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
22/04/2015 - 28/04/2015 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
29/04/2015 - 30/04/2015 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

01/04/2015 - 07/04/2015 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)
08/04/2015 - 14/04/2015 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
15/04/2015 - 21/04/2015 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
22/04/2015 - 28/04/2015 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
29/04/2015 - 30/04/2015 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)