Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

ΑΙΓΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ : 8.00 - 22.00  &  22.00 - 8.00 
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 8.00 - 21.00  &  21.00 - 8.00

01/10/2015 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
02/10/2015 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
03/10/2015 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (8.00-22.00) (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
03/10/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (8.00-14.00) (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (22.00-8.00) (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)

04/10/2015 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
05/10/2015 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΝΤΟΤΑΣ (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13)
05/10/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (17.00-22.00) (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
06/10/2015 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
07/10/2015 ΙΩΑΝΝΟΥ (26910-25500) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
08/10/2015 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
09/10/2015 ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (26910-28438) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
10/10/2015 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (8.00-22.00) (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
10/10/2015 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (8.00-14.00) (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (22.00-8.00) (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)

11/10/2015 ΝΤΟΤΑΣ (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13) - ΚΟΤΤΑΣ  (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
12/10/2015 ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 50) -  ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
12/10/2015 ΣΙΑΤΡΑ  (17.00-22.00) (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
13/10/2015 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)
14/10/2015 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
15/10/2015 ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
16/10/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
17/10/2015 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (8.00-22.00) (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
17/10/2015 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (8.00-14.00) (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (22.00-8.00) (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)

18/10/2015 ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 50) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
19/10/2015 ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
19/10/2015 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (17.00-22.00) (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
20/10/2015 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
21/10/2015 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (26910-22516) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
22/10/2015 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (26910-28438) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) - ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
23/10/2015 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
24/10/2015 ΚΟΤΤΑΣ (8.00-22.00) (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
24/10/2015 ΝΤΟΤΑΣ (8.00-14.00) (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13) - ΝΤΟΤΑΣ (22.00-8.00) (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13)

25/10/2015 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 50)
26/10/2015 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
26/10/2015 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (17.00-22.00) (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
27/10/2015 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
28/10/2015 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
29/10/2015 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
30/10/2015 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
31/10/2015 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-22.00) (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
31/10/2015 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (22.00-8.00) (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

01/10/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
02/10/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
03/10/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
03/10/2015 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
04/10/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
05/10/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ) 
06/10/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

07/10/2015 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
08/10/2015 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
09/10/2015 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
10/10/2015 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
10/10/2015  ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
11/10/2015 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
12/10/2015 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
13/10/2015 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ) 

14/10/2015 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
15/10/2015 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
16/10/2015 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
17/10/2015 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
17/10/2015 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
18/10/2015 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
19/10/2015 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
20/10/2015 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

21/10/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
22/10/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
23/10/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
24/10/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
24/10/2015 ΓΚΕΚΑΣ (8.00-14.00) (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
25/10/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
26/10/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
27/10/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)

28/10/2015 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
29/10/2015 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
30/10/2015 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
31/10/2015 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
31/10/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (8.00-14.00) (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/10/2015 - 06/10/2015 ΝΤΟΥΒΛΗ (26910-42171) (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
07/10/2015 - 13/10/2015 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (26910-41188) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
14/10/2015 - 20/10/2015 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (26910-81030) (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
21/10/2015 - 27/10/2015 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (26910-42885) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
28/10/2015 - 31/10/2015 ΝΤΟΥΒΛΗ (26910-42171) (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

01/10/2015 - 06/10/2015 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (26910-72500) (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
07/10/2015 - 13/10/2015 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (26910-72670) (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
14/10/2015 - 20/10/2015 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26910-71183) (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
21/10/2015 - 27/10/2015 ΠΑΥΛΑΚΗ (26910-72999) (ΛΟΓΓΟΣ)
28/10/2015 - 31/10/2015 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (26910-73590) (ΑΒΥΘΟΣ)

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

ΑΙΓΙΟ 

8.00 - 14.00  ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
8.00 - 14.00  ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)

14.00 - 21.00  ΚΟΚΚΙΝΟΥ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
17.30 - 22.00  ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49) 

22.00 - 8.00  ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72) 

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ 

8.00 - 17.00  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ) 

17.00 - 8.00  ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ) 

ΔΙΑΚΟΠΤΟ 

8.00 - 17.30  ΝΤΟΥΒΛΗ (26910-42171) (ΕΛΑΙΩΝΑΣ) 

17.30 - 8.00  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (26910-41188) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ) 

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ 

8.00 - 17.30  ΣΑΡΑΝΤΗΣ (26910-72670) (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)

17.30 - 8.00  ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (26910-72500) (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΑΙΓΙΟ
8.00 - 14.00  ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)
8.00 - 14.00  ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)

14.00 - 22.00 ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
17.00 - 22.00 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)

22.00 - 8.00 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (ΑΝΔ. ΛΟΝΤΟΥ 29)

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

8.00 - 17.00 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

17.00 - 8.00 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

8.00 - 17.30 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (26910-81030) (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)

17.30 - 8.00 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ (26910-42885) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ 

8.00 - 17.30 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26910-71183) (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)

17.30 - 8.00 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (26910-73590) (ΑΒΥΘΟΣ)