Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2011

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΙΓΙΟ
08:00 - 14:00 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
08:00 - 14:00 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)

14:00 - 22:00 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)

22:00 - ΠΡΩΙ ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)

ΑΙΓΕΙΡΑ - ΑΚΡΑΤΑ
08:00 - 17:00 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

17:00 - ΠΡΩΙ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ
08:00 - 17:00 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)

17:00-ΠΡΩΙ ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ
08:00 - 17:00 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)

17:00 - ΠΡΩΙ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)