Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2010

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

ΑΙΓΙΟ


1/1/2011 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
2/1/2011 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α.ΛΟΝΤΟΥ 29)

3/1/2011 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 72)
4/1/2011 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ(ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΑΙΓΙΟΥ) ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ - ΑΙΓΙΟΥ)
5/1/2011 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
6/1/2011 ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 5) ΙΩΑΝΝΟΥ (ΒΑΛΦΟΥΡ 1)
7/1/2011 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ(ΤΑΞIAΡΧΩΝ 42) ΤΖΕΝΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72)
8/1/2011 ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ. ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ)
8/1/2011 ΖΗΣΗΣ (Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) ΖΗΣΗΣ (Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
9/1/2011 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62) ΚΟΥΛΟΥΡΑ (ΚΟΡΙΝΘΟΥ 22)

10/1/2011 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ(ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ(Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
11/1/2011 ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ(ΜΗΤΡ/ΛΕΩΣ 135)
12/1/2011 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
13/1/2011 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62) ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
14/1/2011 ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
15/1/2011 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
15/1/2011 ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ. ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ) ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ. ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ)
16/1/2011 ΖΗΣΗΣ (Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)

17/1/2011 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α.ΛΟΝΤΟΥ 29) ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
18/1/2011 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 72) ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
19/1/2011 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ(ΜΗΤΡ/ΛΕΩΣ 135) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ(ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΑΙΓΙΟΥ)
20/1/2011 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
21/1/2011 ΙΩΑΝΝΟΥ (ΒΑΛΦΟΥΡ 1) ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 5)
22/1/2011 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
22/1/2011 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ(ΤΑΞIAΡΧΩΝ 42) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ(ΤΑΞIAΡΧΩΝ 42)
23/1/2011 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11)

24/1/2011 ΚΟΥΛΟΥΡΑ (ΚΟΡΙΝΘΟΥ 22) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ(ΜΗΤΡ/ΛΕΩΣ 135)
25/1/2011 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ(Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ(ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)
26/1/2011 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ - ΑΙΓΙΟΥ) ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
27/1/2011 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
28/1/2011 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62)
29/1/2011 ΤΖΕΝΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72)
29/1/2011 ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
30/1/2011 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11) ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)

31/1/2011 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) ΖΗΣΗΣ (Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)ΑΙΓΕΙΡΑ-ΑΚΡΑΤΑ1/1/2011- 4/1/2011 ΓΚΕΚΑΣ
5/1/2011- 11/1/2011 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
8/1/2011 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (08.00-14.00)
12/1/2011- 18/1/2011 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
15/1/2011 ΔΑΡΡΑ-ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00)
19/1/2011- 25/1/2011 ΔΑΡΡΑ-ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
22/1/2011 ΓΚΕΚΑΣ (08.00-14.00)
26/1/2011- 2/2/2011 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
29/1/2011 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

1/1/2011- 4/1/2011 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
5/1/2011- 11/1/2011 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ
12/1/2011- 18/1/2011 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ
19/1/2011- 25/1/2011 ΝΤΟΥΒΛΗ
26/1/2011- 2/2/2011 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

1/1/2011- 4/1/2011 ΣΑΡΑΝΤΗΣ
5/1/2011- 11/1/2011 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
12/1/2011- 18/1/2011 ΜΠΑΖΙΩΤΗ
19/1/2011- 25/1/2011 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ
26/1/2011- 2/2/2011 ΠΑΥΛΑΚΗ