Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΑΙΓΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ : 8.00 - 22.00   &   22.00 - 8.00 
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 8.00 - 20.30   &   20.30 -  8.00   

01/12/2014 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
01/12/2014 ΝΕΝΕ (17.00-22.00) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) 
02/12/2014 ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
03/12/2014 ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13)
04/12/2014 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
05/12/2014 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
06/12/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (8.00-22.00) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
06/12/2014 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (8.00-14.00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)

07/12/2014 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
08/12/2014 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
08/12/2014 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (17.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
09/12/2014 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
10/12/2014 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
11/12/2014 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)
12/12/2014 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
13/12/2014 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (8.00-22.00) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
13/12/2014 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (8.00-14.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)

14/12/2014 ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
15/12/2014 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
15/12/2014 ΣΙΑΤΡΑ (17.00-22.00) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
16/12/2014 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13) - ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
17/12/2014 ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
18/12/2014 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
19/12/2014 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
20/12/2014 ΙΩΑΝΝΟΥ (8.00-22.00) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ)
20/12/2014 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)

21/12/2014 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
22/12/2014 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
22/12/2014 ΡΟΥΦΑΣ (17.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
23/12/2014 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
24/12/2014 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
25/12/2014 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
26/12/2014 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
27/12/2014 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (8.00-22.00) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
27/12/2014 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (8.00-14.00) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)

28/12/2014 ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
29/12/2014 ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
29/12/2014 ΝΤΟΤΑΣ (17.00-22.00) (ΕΡΜΟΥ 13)
30/12/2014 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
31/12/2014 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) - ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

01/12/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
02/12/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

03/12/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
04/12/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
05/12/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
06/12/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
06/12/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (8.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
07/12/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
08/12/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
09/12/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

10/12/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
11/12/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
12/12/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
13/12/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
13/12/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
14/12/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
15/12/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
16/12/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

17/12/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
18/12/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
19/12/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
20/12/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
20/12/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (8.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
21/12/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
22/12/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
23/12/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)

24/12/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
25/12/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
26/12/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
27/12/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
27/12/2014 ΓΚΕΚΑΣ (8.00-14.00) (ΚΡΑΘΙΟ)
28/12/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
29/12/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
30/12/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

31/12/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/12/2014 - 02/12/2014 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
03/12/2014 - 09/12/2014 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
10/12/2014 - 16/12/2014 ΝΤΟΥΒΛΗ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
17/12/2014 - 23/12/2014 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
24/12/2014 - 30/12/2014 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
31/12/2014  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ
 
01/12/2014 - 02/12/2014 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
03/12/2014 - 09/12/2014 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
10/12/2014 - 16/12/2014 ΠΑΥΛΑΚΗ (ΛΟΓΓΟΣ)
17/12/2014 - 23/12/2014 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)
24/12/2014 - 30/12/2014 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
31/12/2014   ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
 

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΑΙΓΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ : 8.00 - 22.00   &   22.00 - 8.00 
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 8.00 - 20.30   &   20.30 -  8.00  


01/11/2014 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (8.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
01/11/2014 ΜΠΟΥΛΗ (8.00-14.00) (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)

02/11/2014 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
03/11/2014  ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
03/11/2014 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (17.00-22.00) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
04/11/2014 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
05/11/2014 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) - ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
06/11/2014 ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
07/11/2014 ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13)
08/11/2014 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-22.00) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
08/11/2014 ΖΗΣΗΣ (8.00-14.00) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)

09/11/2014 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
10/11/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
10/11/2014 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (17.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) 
11/11/2014 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
12/11/2014 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
13/11/2014 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
14/11/2014 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
15/11/2014 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-22.00) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
15/11/2014 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)

16/11/2014 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ)
17/11/2014 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
17/11/2014 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (17.00-22.00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
18/11/2014 ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
19/11/2014 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) - ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
20/11/2014 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13) - ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
21/11/2014 ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
22/11/2014 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (8.00-22.00) (ΕΡΜΟΥ 49)
22/11/2014 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (8.00-14.00) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)

23/11/2014 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
24/11/2014 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
24/11/2014 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (17.00-22.00) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
25/11/2014 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
26/11/2014 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
27/11/2014 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
28/11/2014 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
29/11/2014 ΙΩΑΝΝΟΥ (8.00-22.00) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ)
29/11/2014 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
30/11/2014 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ


01/11/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
01/11/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
02/11/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
03/11/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
04/11/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)

05/11/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
06/11/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
07/11/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ))
08/11/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
08/11/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ) 
09/11/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
10/11/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
11/11/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

12/11/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
13/11/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
14/11/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
15/11/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
15/11/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (8.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
16/11/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
17/11/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
18/11/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

19/11/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
20/11/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
21/11/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
22/11/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
22/11/2014 ΓΚΕΚΑΣ (8.00-14.00) (ΚΡΑΘΙΟ)
23/11/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
24/11/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
25/11/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)


26/11/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
27/11/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
28/11/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
29/11/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

29/11/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
30/11/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/11/2014 - 04/11/2014 ΝΤΟΥΒΛΗ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
05/11/2014 - 11/11/2014 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
12/11/2014 - 18/11/2014 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
19/11/2014 - 25/11/2014 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
26/11/2014 - 30/11/2014 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
 
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

01/11/2014 - 04/11/2014 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
05/11/2014 - 11/11/2014 ΠΑΥΛΑΚΗ (ΛΟΓΓΟΣ)
12/11/2014 - 18/11/2014 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)
19/11/2014 - 25/11/2014 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
26/11/2014 - 30/11/2014 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)

Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΑΙΓΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ : 8.00 - 22.00   &   22.00 - 8.00 
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 8.00 - 20.30   &   20.30 -  8.00  


01/11/2014 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (8.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
01/11/2014 ΜΠΟΥΛΗ (8.00-14.00) (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)

02/11/2014 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
03/11/2014  ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
03/11/2014 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (17.00-22.00) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
04/11/2014 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
05/11/2014 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) - ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
06/11/2014 ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
07/11/2014 ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13)
08/11/2014 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-22.00) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
08/11/2014 ΖΗΣΗΣ (8.00-14.00) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)

09/11/2014 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
10/11/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
10/11/2014 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (17.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) 
11/11/2014 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
12/11/2014 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
13/11/2014 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
14/11/2014 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
15/11/2014 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-22.00) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
15/11/2014 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)

16/11/2014 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ)
17/11/2014 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
17/11/2014 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (17.00-22.00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
18/11/2014 ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
19/11/2014 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) - ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
20/11/2014 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13) - ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
21/11/2014 ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
22/11/2014 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (8.00-22.00) (ΕΡΜΟΥ 49)
22/11/2014 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (8.00-14.00) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)

23/11/2014 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
24/11/2014 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
24/11/2014 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (17.00-22.00) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
25/11/2014 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
26/11/2014 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
27/11/2014 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
28/11/2014 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
29/11/2014 ΙΩΑΝΝΟΥ (8.00-22.00) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ)
29/11/2014 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
30/11/2014 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ


01/11/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
01/11/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
02/11/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
03/11/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
04/11/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)

05/11/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
06/11/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
07/11/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ))
08/11/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
08/11/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ) 
09/11/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
10/11/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
11/11/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

12/11/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
13/11/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
14/11/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
15/11/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
15/11/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (8.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
16/11/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
17/11/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
18/11/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

19/11/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
20/11/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
21/11/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
22/11/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
22/11/2014 ΓΚΕΚΑΣ (8.00-14.00) (ΚΡΑΘΙΟ)
23/11/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
24/11/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
25/11/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)


26/11/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
27/11/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
28/11/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
29/11/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

29/11/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
30/11/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/11/2014 - 04/11/2014 ΝΤΟΥΒΛΗ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
05/11/2014 - 11/11/2014 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
12/11/2014 - 18/11/2014 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
19/11/2014 - 25/11/2014 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
26/11/2014 - 30/11/2014 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
 
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

01/11/2014 - 04/11/2014 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
05/11/2014 - 11/11/2014 ΠΑΥΛΑΚΗ (ΛΟΓΓΟΣ)
12/11/2014 - 18/11/2014 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)
19/11/2014 - 25/11/2014 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
26/11/2014 - 30/11/2014 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΑΙΓΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ : 8.00 - 22.00   &   22.00 - 8.00 
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 8.00 - 21.00   &   21.00 -  8.00 

01/10/2014 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
02/10/2014 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
03/10/2014 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
04/10/2014 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
04/10/2014 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)

05/10/2014 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
06/10/2014 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) - ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
06/10/2014 ΜΠΟΥΛΗ (17.00-22.00) (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
07/10/2014 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
08/10/2014 ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
09/10/2014 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
10/10/2014 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) - ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
11/10/2014 ΣΙΑΤΡΑ (8.00-22.00) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
11/10/2014 ΤΣΙΑΓΑΣ (8.00-14.00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) - ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)

12/10/2014 ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13)
13/10/2014 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
13/10/2014 ΖΗΣΗΣ (17.00-22.00) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
14/10/2014 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
15/10/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
16/10/2014 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
17/10/2014 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
18/10/2014 ΡΟΥΦΑΣ (8.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
18/10/2014 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (8.00-14.00) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)

19/10/2014 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
20/10/2014 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
20/10/2014 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (17.00-22.00) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)
21/10/2014 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
22/10/2014 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
23/10/2014 ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
24/10/2014 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
25/10/2014 ΝΤΟΤΑΣ (8.00-22.00) (ΕΡΜΟΥ 13)
25/10/2014 ΚΟΤΤΑΣ (8.00-14.00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)

26/10/2014 ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
27/10/2014 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)
27/10/2014 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (17.00-22.00) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
28/10/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
29/10/2014 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
30/10/2014 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
31/10/2014 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

01/10/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
02/10/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
03/10/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
04/10/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
04/10/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
05/10/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
06/10/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
07/10/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

08/10/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
09/10/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
10/10/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
11/10/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
11/10/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
12/10/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
13/10/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
14/10/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)


15/10/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
16/10/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
17/10/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
18/10/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
18/10/2014 ΓΚΕΚΑΣ (8.00-14.00) (ΚΡΑΘΙΟ)
19/10/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
20/10/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
21/10/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

22/10/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
23/10/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
24/10/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
25/10/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
25/10/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
26/10/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
27/10/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
28/10/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

29/10/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
30/10/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
31/10/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/10/2014 - 07/10/2014 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
08/10/2014 - 14/10/2014 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
15/10/2014 - 21/10/2014 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
22/10/2014 - 28/10/2014 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
29/10/2014 - 31/10/2014 ΝΤΟΥΒΛΗ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)


ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ
 
01/10/2014 - 07/10/2014 ΠΑΥΛΑΚΗ (ΛΟΓΓΟΣ)
08/10/2014 - 14/10/2014 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)
15/10/2014 - 21/10/2014 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
22/10/2014 - 28/10/2014 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
29/10/2014 - 31/10/2014 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΑΙΓΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ : 8.00 - 22.00   &   22.00 - 8.00 
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 8.00 - 21.00   &   21.00 -  8.00

01/09/2014 ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
01/09/2014 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (17.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
02/09/2014 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) - ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
03/09/2014 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13) - ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
04/09/2014 ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
05/09/2014 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
06/09/2014 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (8.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
06/09/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (8.00-14.00) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)

07/09/2014 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
08/09/2014 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
08/09/2014 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (17.00-22.00) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
09/09/2014 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
10/09/2014 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
11/09/2014 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
12/09/2014 ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
13/09/2014 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (8.00-22.00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
13/09/2014 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (8.00-14.00) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)

14/09/2014 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) - ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
15/09/2014 ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
15/09/2014 ΤΣΙΑΓΑΣ (17.00-22.00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
16/09/2014 ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13)
17/09/2014 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
18/09/2014 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
19/09/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
20/09/2014 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (8.00-22.00) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
20/09/2014 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (8.00-14.00) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)

21/09/2014 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
22/09/2014 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
22/09/2014 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (17.00-22.00) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
23/09/2014 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
24/09/2014 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)
25/09/2014 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
26/09/2014 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
27/09/2014 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-22.00) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
27/09/2014 ΙΩΑΝΝΟΥ (8.00-14.00) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ)

28/09/2014 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) - ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
29/09/2014 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
29/09/2014 ΚΟΤΤΑΣ (17.00-22.00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
30/09/2014 ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

01/09/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
02/09/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

03/09/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
04/09/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
05/09/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
06/09/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
06/09/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
07/09/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
08/09/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
09/09/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

10/09/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
11/09/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
12/09/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
13/09/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
13/09/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
14/09/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
15/09/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
16/09/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)

17/09/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
18/09/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
19/09/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
20/09/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
20/09/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (8.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
21/09/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
22/09/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
23/09/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

24/09/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
25/09/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
26/09/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
27/09/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
27/09/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ) 
28/09/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
29/09/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
30/09/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/09/2014 - 02/09/2014 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
03/09/2014 - 09/09/2014 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
10/09/2014 - 16/09/2014 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
17/09/2014 - 23/09/2014 ΝΤΟΥΒΛΗ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
24/09/2014 - 30/09/2014 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

01/09/2014 - 02/09/2014 ΠΑΥΛΑΚΗ (ΛΟΓΓΟΣ)
03/09/2014 - 09/09/2014 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)
10/09/2014 - 16/09/2014 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
17/09/2014 - 23/09/2014 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
24/09/2014 - 30/09/2014 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)

Τρίτη 26 Αυγούστου 2014

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΑΙΓΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ : 8.00-22.00 & 22.00 - 8.00
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 8.00-21.00 & 21.00 - 8.00


01/08/2014 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
02/08/2014 ΜΠΟΥΛΗ (8.00-22.00) (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
02/08/2014 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (8.00-14.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)

03/08/2014 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)
04/08/2014 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
04/08/2014 ΙΩΑΝΝΟΥ (17.00-22.00) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ)
05/08/2014 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
06/08/2014 ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
07/08/2014 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) - ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
08/08/2014 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13) - ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
09/08/2014 ΖΗΣΗΣ (8.00-22.00) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
09/08/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (8.00-14.00) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)

10/08/2014 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
11/08/2014 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ)
11/08/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (17.00-22.00) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
12/08/2014 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
13/08/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
14/08/2014 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
15/08/2014 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
16/08/2014 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-22.00) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)
16/08/2014 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)

17/08/2014 ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
18/08/2014 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
18/08/2014 ΜΠΟΥΛΗ (17.00-22.00) (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
19/08/2014 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) - ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
20/08/2014 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
21/08/2014 ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13)
22/08/2014 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
23/08/2014 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (8.00-22.00) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
23/08/2014 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (8.00-14.00) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)

24/08/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
25/08/2014 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
25/08/2014 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (17.00-22.00) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
26/08/2014 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
27/08/2014 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
28/08/2014 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
29/08/2014 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)
30/08/2014 ΝΕΝΕ (8.00-22.00) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) 
30/08/2014 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (8.00-14.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
31/08/2014 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)


ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

01/08/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
02/08/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
02/08/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ) 
03/08/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
04/08/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
05/08/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

06/08/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
07/08/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
08/08/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
09/08/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
09/08/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (8.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
10/08/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
11/08/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
12/08/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

13/08/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
14/08/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
15/08/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
16/08/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
16/08/2014 ΓΚΕΚΑΣ (8.00-14.00) (ΚΡΑΘΙΟ)
17/08/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
18/08/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
19/08/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

20/08/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
21/08/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
22/08/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ) 
23/08/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
23/08/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
24/08/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
25/08/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
26/08/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

27/08/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
28/08/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
29/08/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
30/08/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
30/08/2014 ΓΚΕΚΑΣ (8.00-14.00) (ΚΡΑΘΙΟ)
31/08/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/08/2014 - 05/08/2014 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
06/08/2014 - 12/08/2014 ΝΤΟΥΒΛΗ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
13/08/2014 - 19/08/2014 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
20/08/2014 - 26/08/2014 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
27/08/2014 - 31/08/2014 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)


ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

01/08/2014 - 05/08/2014 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)
06/08/2014 - 12/08/2014 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
13/08/2014 - 19/08/2014 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
20/08/2014 - 26/08/2014 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
27/08/2014 - 31/08/2014 ΠΑΥΛΑΚΗ (ΛΟΓΓΟΣ)

Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

ΑΙΓΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ : 8.00 - 22.00 & 22.00 - 8.00
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 8.00 - 21.00 & 21.00 - 8.00 

01/07/2014 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
02/07/2014 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
03/07/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
04/07/2014 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
05/07/2014 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-22.00) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
05/07/2014 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)

06/07/2014 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
07/07/2014 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13)
07/07/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (17.00-22.00) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
08/07/2014 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)
09/07/2014 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ)
10/07/2014 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
11/07/2014 ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
12/07/2014 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (8.00-22.00) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
12/07/2014 ΡΟΥΦΑΣ (8.00-14.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)

13/07/2014 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
14/07/2014 ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
14/07/2014 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (17.00-22.00) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
15/07/2014 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
16/07/2014 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
17/07/2014 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
18/07/2014 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
19/07/2014 ΤΣΙΑΓΑΣ (8.00-22.00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
19/07/2014 ΣΙΑΤΡΑ (8.00-14.00) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)

20/07/2014 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
21/07/2014 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
21/07/2014 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (17.00-22.00) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
22/07/2014 ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
23/07/2014 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
24/07/2014 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) - ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
25/07/2014 ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
26/07/2014 ΚΟΤΤΑΣ (8.00-22.00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
26/07/2014 ΡΟΥΦΑΣ (8.00-14.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)

27/07/2014 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
28/07/2014 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
28/07/2014 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (17.00-22.00) (ΕΡΜΟΥ 49)
29/07/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
30/07/2014 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
31/07/2014 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

01/07/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)

02/07/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
03/07/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
04/07/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
05/07/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
05/07/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
06/07/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
07/07/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
08/07/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

09/07/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
10/07/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
11/07/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
12/07/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
12/07/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
13/07/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
14/07/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
15/07/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

16/07/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
17/07/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
18/07/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
19/07/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
19/07/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
20/07/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
21/07/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
22/07/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

23/07/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
24/07/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
25/07/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
26/07/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
26/07/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
27/07/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
28/07/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
29/07/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)

30/07/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
31/07/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ


01/07/2014  ΝΤΟΥΒΛΗ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
02/07/2014 - 08/07/2014 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
09/07/2014 - 15/07/2014 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
16/07/2014 - 22/07/2014 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
23/07/2014 - 29/07/2014 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
30/07/2014 - 31/07/2014 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)


ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

01/07/2014 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)
02/07/2014 - 08/07/2014 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
09/07/2014 - 15/07/2014 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
16/07/2014 - 22/07/2014 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
23/07/2014 - 29/07/2014 ΠΑΥΛΑΚΗ (ΛΟΓΓΟΣ)
30/07/2014 - 31/07/2014 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)

Τρίτη 24 Ιουνίου 2014

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΑΙΓΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ : 08.00 - 22.00 & 22.00 - 08.00 
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 08.00 - 21.00 & 21.00 - 08.00 

1/6/2014 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
2/6/2014 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
2/6/2014 ΝΕΝΕ (17.00-22.00) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
3/6/2014 ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
4/6/2014 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
5/6/2014 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
6/6/2014 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
7/6/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (08.00-22.00) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) 
7/6/2014 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (08.00-14.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)  

8/6/2014 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) 
9/6/2014 ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13) 
10/6/2014 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
11/6/2014 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
12/6/2014 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)
13/6/2014 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
14/6/2014 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (08.00-22.00) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) 
14/6/2014 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (08.00-14.00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) 

15/6/2014 ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) 
16/6/2014 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) - ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) 
16/6/2014 ΣΙΑΤΡΑ (17.00-22.00) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) 
17/6/2014 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
18/6/2014 ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
19/6/2014 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
20/6/2014 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
21/6/2014 ΙΩΑΝΝΟΥ (08.00-22.00) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) 
21/6/2014 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) 

22/6/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) 
23/6/2014 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) 
23/6/2014 ΡΟΥΦΑΣ (17.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) 
24/6/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
25/6/2014 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
26/6/2014 ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
27/6/2014 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
28/6/2014 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (08.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) 
28/6/2014 ΝΕΝΕ (08.00-14.00) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)

29/6/2014 ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) 
30/6/2014 ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) 
30/6/2014 ΝΤΟΤΑΣ (17.00-22.00) (ΕΡΜΟΥ 13) 

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ 

1/6/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ) 
2/6/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
3/6/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

4/6/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
5/6/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
6/6/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
7/6/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ) 
7/6/2014 ΓΚΕΚΑΣ (08.00-14.00) (ΚΡΑΘΙΟ) 
8/6/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ) 
9/6/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
10/6/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

11/6/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
12/6/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
13/6/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
14/6/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ) 
14/6/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (08.00-14.00) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ) 
15/6/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ) 
16/6/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
17/6/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

18/6/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
19/6/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
20/6/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
21/6/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
21/6/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (08.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ) 
22/6/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
23/6/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
24/6/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

25/6/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
26/6/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
27/6/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
28/6/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
28/6/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (08.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ) 
29/6/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
30/6/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)


ΔΙΑΚΟΠΤΟ 

01/06/2014 - 03/06/2014 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
04/06/2014 - 10/06/2014 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
11/06/2014 - 17/06/2014 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
18/06/2014 - 24/06/2014 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
25/06/2014 - 30/06/2014 ΝΤΟΥΒΛΗ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ 

01/06/2014 - 03/06/2014 ΠΑΥΛΑΚΗ (ΛΟΓΓΟΣ)
04/06/2014 - 10/06/2014 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
11/06/2014 - 17/06/2014 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
18/06/2014 - 24/06/2014 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
25/06/2014 - 30/06/2014 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)

Πέμπτη 1 Μαΐου 2014

ΜΑΪΟΣ 2014

ΑΙΓΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ : 08.00 - 22.00 & 22.00 - 08.00 
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 08.00 - 21.00 & 21.00 - 08.00 

01/05/2014 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) 
02/05/2014 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
03/05/2014 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (08.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) 
03/05/2014 ΜΠΟΥΛΗ (08.00-14.00) (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) 

04/05/2014 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) 
05/05/2014 ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
05/05/2014 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (17.00-22.00) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
06/05/2014 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) 
07/05/2014 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) - ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
08/05/2014 ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
09/05/2014 ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13)
10/05/2014 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-22.00) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) 
10/05/2014 ΖΗΣΗΣ (08.00-14.00) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) 

11/05/2014 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
12/05/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)
12/05/2014 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (17.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) 
13/05/2014 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
14/05/2014 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135) 
15/05/2014 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
16/05/2014 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
17/05/2014 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (08.00-22.00) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - 
17/05/2014 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (08.00-14.00) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)

18/05/2014 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) -  ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ)
19/05/2014 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) 
19/05/2014 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (17.00-22.00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
20/05/2014 ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
21/05/2014 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) - ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) 
22/05/2014 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13) - ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
23/05/2014 ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) 
24/05/2014 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (08.00-22.00) (ΕΡΜΟΥ 49) 
24/05/2014 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (08.00-14.00) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)

25/05/2014 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) 
26/05/2014 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
26/05/2014 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (17.00-22.00) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
27/05/2014 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
28/05/2014 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
29/05/2014 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) 
30/05/2014 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) 
31/05/2014 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (08.00-22.00) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
31/05/2014 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (08.00-14.00) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)


ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

01/05/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
02/05/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
03/05/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
03/05/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (08.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ) 
04/05/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
05/05/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
06/05/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

07/05/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
08/05/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
09/05/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
10/05/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
10/05/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (08.00-14.00) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ) 
11/05/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
12/05/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
13/05/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)

14/05/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
15/05/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
16/05/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
17/05/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
17/05/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
18/05/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
19/05/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
20/05/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

21/05/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
22/05/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
23/05/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
24/05/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
24/05/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (08.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
25/05/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
26/05/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
27/05/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

28/05/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
29/05/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
30/05/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
31/05/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
31/05/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/05/2014 - 06/05/2014 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
07/05/2014 - 13/05/2014 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
14/05/2014 - 20/05/2014 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
21/05/2014 - 27/05/2014 ΝΤΟΥΒΛΗ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
28/05/2014 - 31/05/2014 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

01/05/2014 - 06/05/2014 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
07/05/2014 - 13/05/2014 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
14/05/2014 - 20/05/2014 ΠΑΥΛΑΚΗ (ΛΟΓΓΟΣ)
21/05/2014 - 27/05/2014 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)
28/05/2014 - 31/05/2014 ΠΑΥΛΑΚΗ (ΛΟΓΓΟΣ)