Δευτέρα 28 Μαΐου 2018

ΜΑΪΟΣ 2018

ΑΙΓΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ: 8.00 - 22.00 & 22.00 - 8.00 
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8.00 - 21.00 & 21.00 - 8.00 

01/05/2018 ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
02/05/2018 ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13) - ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
03/05/2018 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
04/05/2018 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-28483) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
05/05/2018 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (8.00-22.00) (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
05/05/2018 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (8.00-14.00) (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (22.00-8.00) (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)

06/05/2018 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
07/05/2018 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
08/05/2018 ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13)
09/05/2018 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
10/05/2018 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (26910-25420) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 50)
11/05/2018 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
12/05/2018 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (8.00-22.00) (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49)
12/05/2018 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (8.00-14.00) (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (22.00-8.00) (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)

13/05/2018 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)  - ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
14/05/2018 ΙΩΑΝΝΟΥ (26910-25500) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
15/05/2018 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (26910-22516) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
16/05/2018 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
17/05/2018 ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49)
18/05/2018 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
19/05/2018 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (8.00-22.00) (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
19/05/2018 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (22.00-8.00) (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)

20/05/2018 ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ.(26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)- ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
21/05/2018 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
22/05/2018 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13)
23/05/2018 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
24/05/2018 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)
25/05/2018 ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 50) - ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
26/05/2018 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (8.00-22.00) (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
26/05/2018 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (8.00-14.00) (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (22.00-8.00) (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)

27/05/2018 ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49)
28/05/2018 ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
29/05/2018 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
30/05/2018 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (26910-22516) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
31/05/2018 ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ:
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 17.30-22.00 / ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.00-22.00 / ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-14.00 / ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΡΓΙΕΣ 9.00-13.00 
ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ
ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.

01/05/2018 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)

02/05/2018 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
03/05/2018 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
04/05/2018 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
05/05/2018 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
05/05/2018  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
06/05/2018 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
07/05/2018 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
08/05/2018 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

09/05/2018 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
10/05/2018 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
11/05/2018 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
12/05/2018 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
12/05/2018 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
13/05/2018 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
14/05/2018 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
15/05/2018 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)

16/05/2018 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
17/05/2018 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
18/05/2018 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
19/05/2018 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
19/05/2018 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
20/05/2018 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
21/05/2018 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
22/05/2018 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)

23/05/2018 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
24/05/2018 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
25/05/2018 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
26/05/2018 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
26/05/2018 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (8.00-14.00) (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
27/05/2018 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
28/05/2018 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
29/05/2018 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

30/05/2018 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
31/05/2018 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ:

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 17.30-22.00 / ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.00-22.00 / ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-14.00 / ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΡΓΙΕΣ 9.00-13.00 
ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ
ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.

01/05/2018    ΝΤΟΥΒΛΗ  (6932-295159) (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
02/05/2018 - 08/05/2018 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ  (6981-556232) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)

09/05/2018 - 15/05/2018 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  (6976-385916) (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
16/05/2018 - 22/05/2018 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  (6932-881664) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
23/05/2018 - 29/05/2018 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ  (6944-619569) (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
30/05/2018 - 31/05/2018 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  (6932-881664) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ) 
 
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ


ΕΦΗΜΕΡΙΑ:


ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 17.30-22.00 / ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.00-22.00 / ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-14.00 / ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΡΓΙΕΣ 9.00-13.00 
ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ 
ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.
 
01/05/2018    ΠΑΥΛΑΚΗ (6987-600176) (ΛΟΓΓΟΣ)
02/05/2018 - 08/05/2018 ΜΠΑΖΙΩΤΗ  (26910-73590) (ΑΒΥΘΟΣ)
09/05/2018 - 15/05/2018 ΣΑΡΑΝΤΗΣ  (26910-72670) (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
16/05/2018 - 22/05/2018
ΠΑΥΛΑΚΗ (6987-600176) (ΛΟΓΓΟΣ)
23/05/2018 - 29/05/2018 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ  (26910-71183) (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
30/05/2018 - 31/05/2018 ΜΠΑΖΙΩΤΗ  (26910-73590) (ΑΒΥΘΟΣ)