Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΑΙΓΙΟ

01/01/2013 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
02/01/2013 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
03/01/2013 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
04/01/2013 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
05/01/2013 ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (08.00-22.00) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
05/01/2013 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (08.00-14.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)

06/01/2013 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
07/01/2013  ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
07/01/2012 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (17.00-22.00) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
08/01/2013  ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
09/01/2013 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
10/01/2013 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
11/01/2013 ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
12/01/2013  ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (08.00-22.00) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
12/01/2013 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (08.00-14.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)

13/01/2013 ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13)
14/01/2013 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
14/01/2013 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (17.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
15/01/2013 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
16/01/2013 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
17/01/2013 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) -  ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)
18/01/2013 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135) - ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
19/01/2013 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (08.00-22.00) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
19/01/2013 ΤΣΙΑΓΑΣ (08.00-14.00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) - ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)

20/01/2013 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62)
21/01/2013 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
21/01/2013 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (17.00-22.00) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
22/01/2013 ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
23/01/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)  - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
24/01/2013 ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
25/01/2013 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
26/01/2013 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (08.00-22.00) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
26/01/2013 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (08.00-14.00) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)

27/01/2013 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
28/01/2013 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62) - ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13)
28/01/2013 ΒΛΑΧΑΒΑ (17.00-22.00) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
29/01/2013 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
30/01/2013 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
31/01/2013 ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

01/01/2013 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ) 

02/01/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
03/01/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
04/01/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
05/01/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
05/01/2013 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
06/01/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
07/01/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
08/01/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

09/01/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
10/01/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
11/01/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
12/01/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
12/01/2013 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
13/01/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
14/01/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
15/01/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

16/01/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
17/01/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
18/01/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
19/01/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
19/01/2013 ΓΚΕΚΑΣ (08.00-14.00) (ΚΡΑΘΙΟ)
20/01/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
21/01/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
22/01/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

23/01/2013 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
24/01/2013 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
25/01/2013 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
26/01/2013 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
26/01/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (08.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
27/01/2013 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
28/01/2013 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
29/01/2013 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

30/01/2013 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
31/01/2013 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/01/2013   ΝΤΟΥΒΛΗ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
02/01/2013 - 08/01/2013 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
09/01/2013 - 15/01/2013 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
16/01/2013 - 22/01/2013 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
23/01/2013 - 29/01/2013 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
30/01/2013 - 31/01/2013 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

01/01/2013 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
02/01/2013 - 08/01/2013 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
09/01/2013 - 15/01/2013 ΠΑΥΛΑΚΗ (ΛΟΓΓΟΣ)
16/01/2013 - 22/01/2013 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)
23/01/2013 - 29/01/2013 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
30/01/2013 - 31/01/2013 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)