Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΑΙΓΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ: 8.00 - 22.00 & 22.00 - 8.00 
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8.00 - 20.30 & 20.30 - 8.00

1/11/2016 ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 50) - ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
2/11/2016 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
3/11/2016 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49)
4/11/2016 ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
5/11/2016 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-22.00) (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
5/11/2016 ΙΩΑΝΝΟΥ (8.00-14.00) (26910-25500) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΙΩΑΝΝΟΥ (22.00-8.00) (26910-25500) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ)

6/11/2016 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
7/11/2016 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
7/11/2016 ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (17.00-22.00) (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13)
8/11/2016 ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13) - ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
9/11/2016 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
10/11/2016 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-28483) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
11/11/2016 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
12/11/2016 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-22.00) (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
12/11/2016 ΣΙΑΤΡΑ (8.00-14.00) (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΣΙΑΤΡΑ (22.00-8.00) (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)

13/11/2016 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
14/11/2016 ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)  
14/11/2016 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (17.00-22.00) (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
15/11/2016 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
16/11/2016 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)  - ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
17/11/2016 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
18/11/2016 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
19/11/2016 ΖΗΣΗΣ (8.00-22.00) (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
19/11/2016 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (8.00-14.00) (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (22.00-8.00) (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)

20/11/2016 ΙΩΑΝΝΟΥ (26910-25500) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
21/11/2016 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
21/11/2016 ΜΠΟΥΛΗ (17.00-22.00) (26910-25559) (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
22/11/2016 ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
23/11/2016 ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13)
24/11/2016 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
25/11/2016 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-28483) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
26/11/2016 ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (8.00-22.00) (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
26/11/2016 ΡΟΥΦΑΣ (8.00-14.00) (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΡΟΥΦΑΣ (22.00-8.00) (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)

27/11/2016 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
28/11/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
28/11/2016 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (17.00-22.00) (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
29/11/2016 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
30/11/2016 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ


1/11/2016 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)

2/11/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
3/11/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
4/11/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
5/11/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
5/11/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (8.00-14.00) (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
6/11/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
7/11/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
8/11/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

9/11/2016 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
10/11/2016 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
11/11/2016 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
12/11/2016 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
12/11/2016 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
13/11/2016 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
14/11/2016 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
15/11/2016 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)

16/11/2016 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
17/11/2016 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
18/11/2016 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
19/11/2016 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
19/11/2016 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
20/11/2016 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
21/11/2016 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
22/11/2016 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

23/11/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
24/11/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
25/11/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
26/11/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
26/11/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (8.00-14.00) (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
27/11/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
28/11/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
29/11/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)

30/11/2016 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/11/2016  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (6981-556232) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
02/11/2016 - 08/11/2016  ΝΤΟΥΒΛΗ (6932-295159) (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
09/11/2016 - 15/11/2016  ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (6976-385916) (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
16/11/2016 - 22/11/2016  ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (6932-881664) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
23/11/2016 - 29/11/2016  ΝΤΟΥΒΛΗ (6932-295159) (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
30/11/2016  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (6981-556232) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

01/11/2016  ΣΑΡΑΝΤΗΣ (26910-72670) (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
02/11/2016 - 08/11/2016  ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26910-71183) (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
09/11/2016 - 15/11/2016  ΜΠΑΖΙΩΤΗ (26910-73590) (ΑΒΥΘΟΣ)
16/11/2016 - 22/11/2016  ΠΑΥΛΑΚΗ (6987-600176) (ΛΟΓΓΟΣ)
23/11/2016 - 29/11/2016  ΣΑΡΑΝΤΗΣ (26910-72670) (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
30/11/2016  ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26910-71183) (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)