Δευτέρα 23 Ιουλίου 2012

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012


ΑΙΓΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

01/08/2012 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
02/08/2012 ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
03/08/2012 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
04/08/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (08.00 - 22.00) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
04/08/2012 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (08.00-14.00) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
 
05/08/2012 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
06/08/2012 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
06/08/2012 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (17.00-22.00) (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)
07/08/2012 ΜΟΥΡΙΚΗΣ  (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
08/08/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
09/08/2012 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)  - ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
10/08/2012 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ( ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
11/08/2012 ΖΗΣΗΣ (08.00-22.00) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
11/08/2012 ΒΛΑΧΑΒΑ (08.00-14.00) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)

12/08/2012 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
13/08/2012 ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
13/08/2012 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (17.00-22.00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
14/08/2012 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
15/08/2012 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ  (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
16/08/2012 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
17/08/2012 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
18/08/2012 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (08.00-22.00) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
18/08/2012 ΜΠΟΥΛΗ (08.00-14.00) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)

19/08/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
20/08/2012 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62)
20/08/2012 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (17.00-22.00) (ΕΡΜΟΥ 49)
21/08/2012 ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
22/08/2012 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
23/08/2012 ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
24/08/2012 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
25/08/2012 ΝΤΟΤΑΣ (08.00-22.00) (ΕΡΜΟΥ 11)
25/08/2012 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (08.00-14.00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)

26/08/2012 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) 
27/08/2012 ΜΟΥΡΙΚΗΣ  (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)
27/08/2012 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (17.00-22.00) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
28/08/2012 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
29/08/2012 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62)
30/08/2012 ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
31/08/2012 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)


ΑΙΓΕΙΡΑ - ΑΚΡΑΤΑ

01/08/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
02/08/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
03/08/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
04/08/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
04/08/2012 ΓΚΕΚΑΣ (08.00-14.00) (ΚΡΑΘΙΟ)
05/08/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
06/08/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
07/08/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)


08/08/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
09/08/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
10/08/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
11/08/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
11/08/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (08.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
12/08/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
13/08/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
14/08/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

15/08/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
16/08/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
17/08/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
18/08/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
18/08/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00) (ΑΚΡΑΝΤΑ)
19/08/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
20/08/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
21/08/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

22/08/2012 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
23/08/2012 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
24/08/2012 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
25/08/2012 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
25/08/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
26/08/2012 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
27/08/2012 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
28/08/2012 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)

29/08/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
30/08/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
31/08/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/08/2012 - 07/08/2012 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
08/08/2012 - 14/08/2012 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
15/08/2012 - 21/08/2012 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
22/08/2012 - 28/08/2012 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
29/08/2012 - 31/08/2012 ΝΤΟΥΒΛΗ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ


01/08/2012 - 07/08/2012  ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
08/08/2012 - 14/08/2012 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
15/08/2012 - 21/08/2012 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
22/08/2012 - 28/08/2012 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)
29/08/2012 - 31/08/2012 ΠΑΥΛΑΚΗ (ΛΟΓΓΟΣ)