Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΑΙΓΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ : 8.00 - 22.00   &   22.00 - 8.00 
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 8.00 - 20.30   &   20.30 -  8.00   

1/2/2015 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
2/2/2015 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
2/2/2015 ΝΕΝΕ (17.00-22.00) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
3/2/2015 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
4/2/2015 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
5/2/2015 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
6/2/2015 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) - ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
7/2/2015 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-22.00) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
7/2/2015 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (22.00-ΠΡΩΙ) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)

8/2/2015 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
9/2/2015 ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
9/2/2015 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (17.00-22.00) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
10/2/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
11/2/2015 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
12/2/2015 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
13/2/2015 ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
14/2/2015 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (8.00-22.00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
14/2/2015 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (8.00-14.00) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (22.00-ΠΡΩΙ) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)

15/2/2015 ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
16/2/2015 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
16/2/2015 ΡΟΥΦΑΣ (17.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
17/2/2015 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
18/2/2015 ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13)
19/2/2015 ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
20/2/2015 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
21/2/2015 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (8.00-22.00) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
21/2/2015 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (8.00-14.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (22.00-ΠΡΩΙ) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)

22/2/2015 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
23/2/2015 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
24/2/2015 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
25/2/2015 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
26/2/2015 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
27/2/2015 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
28/2/2015 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-22.00) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
28/2/2015 ΝΕΝΕ (8.00-14.00) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΝΕΝΕ (22.00-ΠΡΩΙ) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

1/2/2015 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
2/2/2015 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
3/2/2015 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)

4/2/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
5/2/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
6/2/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
7/2/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
7/2/2015 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
8/2/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
9/2/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
10/2/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

11/2/2015 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
12/2/2015 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
13/2/2015 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
14/2/2015 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
14/2/2015 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ) 
15/2/2015 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
16/2/2015 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
17/2/2015 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

18/2/2015 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
19/2/2015 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
20/2/2015 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
21/2/2015 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
21/2/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (8.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
22/2/2015 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
23/2/2015 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
24/2/2015 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

25/2/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
26/2/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
27/2/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
28/2/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
28/2/2015 ΓΚΕΚΑΣ (8.00-14.00) (ΚΡΑΘΙΟ) 

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/2/2015 - 03/2/2015 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
04/2/2015 - 10/2/2015 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
11/2/2015 - 17/2/2015 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
18/2/2015 - 24/2/2015 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
25/2/2015 - 28/2/2015 ΝΤΟΥΒΛΗ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ


01/2/2015 - 03/2/2015 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
04/2/2015 - 10/2/2015 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
11/2/2015 - 17/2/2015 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
18/2/2015 - 24/2/2015 ΠΑΥΛΑΚΗ (ΛΟΓΓΟΣ)
25/2/2015 - 28/2/2015 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)