Τετάρτη 23 Μαΐου 2012

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΑΙΓΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  -  ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ  - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

01/06/2012 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
02/06/2012 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (08.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
02/06/2012 ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (08.00-14.00) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)

03/06/2012 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) -ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11)
04/06/2012 ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
05/06/2012 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ( ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
06/06/2012 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11)
07/06/2012 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
08/06/2012 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62)
09/06/2012 ΜΠΟΥΛΗ (08.00-22.00) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
09/06/2012 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (08.00-14.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)

10/06/2012 ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)
11/06/2012 ΤΖΕΝΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
11/06/2012 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (17.00-22.00) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
12/06/2012 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
13/06/2012 ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
14/06/2012 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
15/06/2012 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) - ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
16/06/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (08.00-22.00) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
16/06/2012 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (08.00-14.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)  - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)

17/06/2012 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
18/06/2012 ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
18/06/2012 ΖΗΣΗΣ (17.00-22.00) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
19/06/2012 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
20/06/2012 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
21/06/2012 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
22/06/2012 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
23/06/2012 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (08.00-22.00) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
23/06/2012 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (08.00-14.00) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)

24/06/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
25/06/2012 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11)
25/06/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (17.00-22.00) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
26/06/2012 ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
27/06/2012 ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
28/06/2012 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
29/06/2012 ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
30/06/2012 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (08.00-22.00) (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)
30/06/2012 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)

ΑΙΓΕΙΡΑ - ΑΚΡΑΤΑ

01/06/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

02/06/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΕΡΑ)
02/06/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
03/06/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

04/06/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
05/06/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

06/06/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
07/06/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
08/06/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
09/06/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ) 
09/06/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
10/06/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ) 
11/06/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
12/06/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

13/06/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
14/06/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
15/06/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
16/06/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
16/06/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
17/06/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
18/06/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
19/06/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

20/06/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
21/06/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
22/06/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
23/06/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
23/06/2012 ΓΚΕΚΑΣ (08.00-14.00) (ΚΡΑΘΙΟ)
24/06/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
25/06/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
26/06/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

27/06/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
28/06/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
29/06/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
30/06/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
30/06/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (08.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)ΔΙΑΚΟΠΤΟ

  1/6/2012 - 5/6/2012   ΝΤΟΥΒΛΗ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
 6/6/2012 - 12/6/2012  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
13/6/2012 - 19/6/2012 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
20/6/2012 - 26/6/2012 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
27/6/2012 - 30/6/2012 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

 1/6/2012 - 5/6/2012   ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)
 6/6/2012 - 12/6/2012 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
13/6/2012 - 19/6/2012 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
20/6/2012 - 26/6/2012 ΠΑΥΛΑΚΗ (ΛΟΓΓΟΣ)
27/6/2012 - 30/6/2012 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)

Δευτέρα 21 Μαΐου 2012

ΜΑΪΟΣ 2012

ΑΙΓΙΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

1/5/2012 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
2/5/2012 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
3/5/2012 ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
4/5/2012 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
5/5/2012 ΒΛΑΧΑΒΑ (08:00 - 22:00) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
5/5/2012 ΖΗΣΗΣ (08:00-14:00) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)

6/5/2012 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ( Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
7/5/2012 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
7/5/2012  ΚΟΤΤΑΣ (17:00-22:00) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
8/5/2012 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
9/5/2012 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
10/5/2012 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62)
11/5/2012 ΤΖΕΝΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
12/5/2012 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (08:00-22:00) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
12/5/2012 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (08:00-14:00) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)

13/5/2012 ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)- ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
14/5/2012 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
14/5/2012 ΤΣΙΑΓΑΣ (17:00-22:00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
15/5/2012 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
16/5/2012 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)
17/5/2012 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
18/5/2012 ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
19/5/2012 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (08:00-22:00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
19/5/2012 ΝΤΟΤΑΣ (08:00-14:00) (ΕΡΜΟΥ 11) - ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11)

20/5/2012 ΤΖΕΝΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
21/5/2012 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
21/5/2012 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (17:00-22:00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
22/5/2012 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ( Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
23/5/2012 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
24/5/2012 ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
25/5/2012 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
26/5/2012 ΚΟΤΤΑΣ (08:00-22:00) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
26/5/2012 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (08:00-14:00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)

27/5/2012 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
28/5/2012 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
28/5/2012 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (17:00-22:00) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
29/5/2012 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)  - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
30/5/2012 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
31/5/2012 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)

ΑΙΓΕΙΡΑ - ΑΚΡΑΤΑ

1/5/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

2/5/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
3/5/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
4/5/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
5/5/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
5/5/2012  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (08:00 - 14:00) (ΑΚΡΑΤΑ)
6/5/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
7/5/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
8/5/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

 9/5/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
10/5/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
11/5/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
12/5/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
12/5/2012 ΓΚΕΚΑΣ (08:00-14:00) (ΚΡΑΘΙΟ)
13/5/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
14/5/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
15/5/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

16/5/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
17/5/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
18/5/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
19/5/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
19/5/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (08:00-14:00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
20/5/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
21/5/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
22/5/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

23/5/2012 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
24/5/2012 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
25/5/2012 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
26/5/2012 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
26/5/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (08:00-14:00) (ΑΚΡΑΤΑ)
27/5/2012 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
28/5/2012 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
29/5/2012 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)

30/5/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
31/5/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)


ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/05/2012     ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
02/05/2012 - 08/05/2012 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
09/05/2012 - 15/05/2012 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
16/05/2012 - 22/05-2012 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
23/05/2012 - 29/05/2012 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
30/05/2012 - 31/05/2012 ΝΤΟΥΒΛΗ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

01/05/2012   ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
02/05/2012 - 08/05/2012 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
09/05/2012 - 15/05/2012 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)
16/05/2012 - 22/05/2012 ΠΑΥΛΑΚΗ (ΛΟΓΓΟΣ)
23/05/2012 - 29/05/2012 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
30/05/2012 - 31/05/2012 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)

Κυριακή 20 Μαΐου 2012

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2012

ΑΙΓΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2012
08.00-14.00  ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62)
08.00-14.00  ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11)
14.00-22.00  ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
22.00-ΠΡΩΙ  ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) 

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2012
08.00-17.00   ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  (ΑΚΡΑΤΑ)
17.00-ΠΡΩΙ   ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ) 

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2012
08.00-17.00    ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
17.00-ΠΡΩΙ   ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2012
08.00-17.00    ΠΑΥΛΑΚΗ (ΛΟΓΓΟΣ)
17.00-ΠΡΩΙ   ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)