Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΑΙΓΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ : 8.00 - 22.00   &   22.00 - 8.00 
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 8.00 - 20.30   &   20.30 -  8.00  

1/1/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
2/1/2015 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
3/1/2015 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
3/1/2015 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)

4/1/2015 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
5/1/2015 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
5/1/2015 ΙΩΑΝΝΟΥ (17.00-22.00) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ)
6/1/2015 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
7/1/2015 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13) - ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
8/1/2015 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
9/1/2015 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
10/1/2015 ΝΤΟΤΑΣ (8.00-22.00) (ΕΡΜΟΥ 13)
10/1/2015 ΚΟΤΤΑΣ (8.00-14.00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)

11/1/2015 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) - ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
12/1/2015 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
12/1/2015 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (17.00-22.00) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)
13/1/2015 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
14/1/2015 ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
15/1/2015 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
16/1/2015 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
17/1/2015 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-22.00) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
17/1/2015 ΜΠΟΥΛΗ (8.00-14.00) (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)

18/1/2015  ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
19/1/2015 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)
19/1/2015 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (17.00-22.00) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
20/1/2015 ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
21/1/2015 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
22/1/2015 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
23/1/2015 ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13)
24/1/2015 ΣΙΑΤΡΑ (8.00-22.00) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
24/1/2015 ΤΣΙΑΓΑΣ (8.00-14.00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) - ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)

25/1/2015 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
26/1/2015 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
26/1/2015 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (17.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
27/1/2015 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
28/1/2015 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
29/1/2015 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
30/1/2015 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
31/1/2015 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-22.00) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
31/1/2015 ΙΩΑΝΝΟΥ (8.00-14.00) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ)


ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

1/1/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
2/1/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
3/1/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
3/1/2015 ΓΚΕΚΑΣ (8.00-14.00) (ΚΡΑΘΙΟ)
4/1/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
5/1/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
6/1/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

7/1/2015 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
8/1/2015 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
9/1/2015 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
10/1/2015 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
10/1/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (8.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
11/1/2015 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
12/1/2015 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
13/1/2015 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

14/1/2015 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
15/1/2015 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
16/1/2015 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
17/1/2015 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
17/1/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
18/1/2015 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
19/1/2015 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
20/1/2015 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

21/1/2015 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
22/1/2015 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
23/1/2015 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
24/1/2015 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
24/1/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (8.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
25/1/2015 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
26/1/2015 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
27/1/2015 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

28/1/2015 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
29/1/2015 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
30/1/2015 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
31/1/2015 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ) 
31/1/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/01/2015 - 06/01/2015 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
07/01/2015 - 13/01/2015 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
14/01/2015 - 20/01/2015 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
21/01/2015 - 27/01/2015 ΝΤΟΥΒΛΗ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
28/01/2015 - 31/01/2015 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)


ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

01/01/2015 - 06/01/2015 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
07/01/2015 - 13/01/2015 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
14/01/2015 - 20/01/2015 ΠΑΥΛΑΚΗ (ΛΟΓΓΟΣ)
21/01/2015 - 27/01/2015 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)
28/01/2015 - 31/01/2015 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)