Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

ΑΙΓΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ: 8.00 - 22.00 & 22.00 - 8.00 
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8.00 - 21.00 & 21.00 - 8.00 

01/07/2017 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-22.00) (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
01/07/2017  ΙΩΑΝΝΟΥ (8.00-14.00) (26910-25500) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΙΩΑΝΝΟΥ (22.00-8.00) (26910-25500) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ)

02/07/2017 ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
03/07/2017 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
04/07/2017 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (26910-22516) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
05/07/2017 ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
06/07/2017 ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13) - ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
07/07/2017 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
08/07/2017 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-22.00) (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
08/07/2017 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (26910-28483) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (22.00-8.00) (26910-28483) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)

09/07/2017 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49)
10/07/2017 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13)
11/07/2017 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
12/07/2017 ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
13/07/2017 ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ.  (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
14/07/2017 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)  - ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
15/07/2017 ΖΗΣΗΣ (8.00-22.00) (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
15/07/2017 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (8.00-14.00) (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)  - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (22.00-8.00) (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)

16/07/2017 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
17/07/2017 ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
18/07/2017 ΙΩΑΝΝΟΥ (26910-25500) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
19/07/2017 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (26910-22516) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
20/07/2017 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
21/07/2017 ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13)
22/07/2017 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (8.00-22.00) (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
22/07/2017 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (8.00-14.00) (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (22.00-8.00) (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)

23/07/2017 ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) 
24/07/2017 ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
25/07/2017 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
26/07/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
27/07/2017 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
28/07/2017 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
29/07/2017 ΤΣΙΑΓΑΣ (8.00-22.00) (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 50)
29/07/2017  ΣΙΑΤΡΑ (8.00-14.00) (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) -  ΣΙΑΤΡΑ (22.00-8.00) (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)

30/07/2017 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
31/07/2017 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)


ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΑ:
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 17.00-22.00 / ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.00-22.00 / ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-14.00 / ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΡΓΙΕΣ 9.00-13.00 
ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ 
ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.

01/07/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
01/07/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (8.00-14.00) (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
02/07/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
03/07/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
04/07/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)

05/07/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
06/07/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
07/07/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
08/07/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
08/07/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
09/07/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
10/07/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
11/07/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)

12/07/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
13/07/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
14/07/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
15/07/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
15/07/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
16/07/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
17/07/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
18/07/2017 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)

19/07/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
20/07/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
21/07/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
22/07/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
22/07/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
23/07/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
24/07/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
25/07/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

26/07/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
27/07/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
28/07/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
29/07/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
29/07/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
30/07/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
31/07/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΑ:
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 17.00-22.00 / ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.00-22.00 / ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-14.00 / ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΡΓΙΕΣ 9.00-13.00 
ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ 
ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.
01/07/2017 - 04/07/2017 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (6932-881664) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
05/07/2017 - 11/07/2017 ΝΤΟΥΒΛΗ (6932-295159) (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
12/07/2017 - 18/07/2017 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (6981-556232) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
19/07/2017 - 25/07/2017 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (6976-385916) (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
26/07/2017 - 31/07/2017 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (6932-881664) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΑ:
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 17.00-22.00 / ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.00-22.00 / ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-14.00 / ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΡΓΙΕΣ 9.00-13.00 
ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ 
ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.
01/07/2017 - 04/07/2017 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (26910-73590) (ΑΒΥΘΟΣ)
05/07/2017 - 11/07/2017 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (26910-72670) (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
12/07/2017 - 18/07/2017 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26910-71183) (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
19/07/2017 - 25/07/2017 ΠΑΥΛΑΚΗ (6987-600176) (ΛΟΓΓΟΣ)
26/07/2017 - 31/07/2017 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (26910-73590) (ΑΒΥΘΟΣ)