Τετάρτη 24 Απριλίου 2013

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΑΙΓΙΟ

1/4/2013 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ)
1/4/2013 ΝΤΟΤΑΣ (17.00-22.00) (ΕΡΜΟΥ 13)
2/4/2013 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
3/4/2013 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
4/4/2013 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α.ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
5/4/2013 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
6/4/2013 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (08.00-22.00) (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) 
6/4/2013 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) -ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)

7/4/2013 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
8/4/2013 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
8/4/2013 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (17.00-22.00) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
9/4/2013 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
10/4/2013 ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
11/4/2013 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
12/4/2013  ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
13/4/2013 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (08.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
13/4/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (08.00-14.00) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)

14/4/2013 ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
15/4/2013 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
15/4/2013 ΚΟΤΤΑΣ (17.00-22.00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
16/4/2013 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13)
17/4/2013 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α.ΛΟΝΤΟΥ 29)
18/4/2013 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ-ΑΙΓΙΟΥ)
19/4/2013 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)
20/4/2013 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (08.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
20/4/2013 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00) (ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)

21/4/2013 ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
22/4/2013 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΑΙΓΙΟΥ)
22/4/2013 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (17.00-22.00) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
23/4/2013 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
24/4/2013 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
25/4/2013 ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
26/4/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
27/4/2013 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (08.00-22.00) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
27/4/2013 ΙΩΑΝΝΟΥ (08.00-14.00) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ)

28/4/2013 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
29/4/2013 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
29/4/2013 ΤΣΙΑΓΑΣ (17.00-22.00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
30/4/2013 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

1/4/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
2/4/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

3/4/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
4/4/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
5/4/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
6/4/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
6/4/2013 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
7/4/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
8/4/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
9/4/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

10/4/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
11/4/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
12/4/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
13/4/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
13/4/2013 ΓΚΕΚΑΣ (08.00-14.00) (ΚΡΑΘΙΟ)
14/4/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
15/4/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
16/4/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

17/4/2013 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
18/4/2013 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
19/4/2013 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
20/4/2013 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
20/4/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
21/4/2013 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
22/4/2013 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
23/4/2013 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)

24/4/2013 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
25/4/2013 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
26/4/2013 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
27/4/2013 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
27/4/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
28/4/2013 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
29/4/2013 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
30/4/2013 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/04/2013 - 02/04/2013 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
03/04/2013 - 09/04/2013 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
10/04/2013 - 16/04/2013 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
17/04/2013 - 23/04/2103 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
24/04/2013 - 30/04/2013 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

01/04/2013 - 02/04/2013 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)
03/04/2013 - 09/04/2013 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
10/04/2013 - 16/04/2013 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
17/04/2013 - 23/04/2013 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
24/04/2013 - 30/04/2013 ΠΑΥΛΑΚΗ (ΛΟΓΓΟΣ)