Τετάρτη 25 Μαΐου 2016

ΜΑΪΟΣ 2016

ΑΙΓΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ: 8.00 - 22.00 & 22.00 - 8.00 
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8.00 - 21.00 & 21.00 - 8.00

01/05/2016 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
02/05/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
03/05/2016 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
04/05/2016 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)
05/05/2016 ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 50) - ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
06/05/2016 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) 
07/05/2016 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (8.00-22.00) (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
07/05/2016 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (8.00-14.00) (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (22.00-8.00) (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49)

08/05/2016 ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
09/05/2016 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72)
09/05/2016 ΙΩΑΝΝΟΥ (17.00-22.00) (26910-25500) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ)
10/05/2016 ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
11/05/2016 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
12/05/2016 ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13) - ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-56966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
13/05/2016 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
14/05/2016 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-22.00) (26910-28483) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
14/05/2016 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (22.00-8.00) (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)

15/05/2016 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
16/05/2016 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΙΩΑΝΝΟΥ (26910-25500) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ)
16/05/2016 ΣΙΑΤΡΑ (17.00-22.00) (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
17/05/2016 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
18/05/2016 ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
19/05/2016 ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
20/05/2016 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)  - ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
21/05/2016 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (8.00-22.00) (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
21/05/2016 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (8.00-14.00) (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (22.00-8.00) (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)

22/05/2016 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
23/05/2016 ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
23/05/2016 ΡΟΥΦΑΣ (17.00-22.00) (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
24/05/2016 ΙΩΑΝΝΟΥ (26910-25500) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
25/05/2016 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
26/05/2016 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
27/05/2016 ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13)
28/05/2016 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (8.00-22.00) (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
28/05/2016 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (8.00-14.00) (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (22.00-8.00) (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)

29/05/2016 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-28483) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
30/05/2016  ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
30/05/2016 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (17.00-22.00) (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
31/05/2016 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)

 ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΙΕΡΑ

01/05/2016 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
02/05/2016 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
03/05/2016 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

04/05/2016 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
05/05/2016 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
06/05/2016 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
07/05/2016 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
07/05/2016 ΓΚΕΚΑΣ (8.00-14.00) (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
08/05/2016 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
09/05/2016 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
10/05/2016 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

11/05/2016 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
12/05/2016 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
13/05/2016 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
14/05/2016 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
14/05/2016 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
15/05/2016 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
16/05/2016 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
17/05/2016 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)

18/05/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
19/05/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
20/05/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
21/05/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
21/05/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (8.00-14.00) (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
22/05/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
23/05/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
24/05/2016 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

25/05/2016 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
26/05/2016 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
27/05/2016 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
28/05/2016 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ) 
28/05/2016 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (8.00-14.00) (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
29/05/2016 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
30/05/2016 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
31/05/2016 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/05/2016 - 03/05/2016 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (26910-81030) (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
04/05/2016 - 10/05/2016 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
11/05/2016 - 17/05/2016 ΝΤΟΥΒΛΗ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
18/05/2016 - 24/05/2016 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
25/05/2016 - 31/05/2016 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (26910-81030) (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)


ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

01/05/2016 - 03/05/2016 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
04/05/2016 - 10/05/2016 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
11/05/2016 - 17/05/2016 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
18/05/2016 - 24/05/2016 ΠΑΥΛΑΚΗ (ΛΟΓΓΟΣ)
25/05/2016 - 31/05/2016 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)