Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

ΑΙΓΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ: 8.00 - 22.00 & 22.00 - 8.00 
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8.00 - 21.00 & 21.00 - 8.00 


01/07/2018 ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13) - ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
02/07/2018 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
03/07/2018 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-28483) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
04/07/2018 ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
05/07/2018 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
06/07/2018 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
07/07/2018 ΝΕΝΕ (8.00-22.00) (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
07/07/2018 ΡΟΥΦΑΣ (8.00-14.00) (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΡΟΥΦΑΣ (22.00-8.00) (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)

08/07/2018 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
09/07/2018 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 50)
10/07/2018 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
11/07/2018 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
12/07/2018 ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ.(26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
13/07/2018 ΙΩΑΝΝΟΥ (26910-25500) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
14/07/2018 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (8.00-22.00) (26910-22516) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
14/07/2018 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (8.00-14.00) (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (22.00-8.00) (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)

15/07/2018 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
16/07/2018 ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13)
17/07/2018 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
18/07/2018 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-28483) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
19/07/2018 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
20/07/2018 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
21/07/2018 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (8.00-22.00) (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
21/07/2018 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (8.00-14.00) (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (22.00-8.00) (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)

22/07/2018 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
23/07/2018 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)
24/07/2018 ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 50) - ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
25/07/2018 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
26/07/2018 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49)
27/07/2018 ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
28/07/2018 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-22.00) (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
28/07/2018  ΙΩΑΝΝΟΥ (8.00-14.00) (26910-25500) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΙΩΑΝΝΟΥ (22.00-8.00) (26910-25500) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ)

29/07/2018 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (26910-22516) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
30/07/2018 ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
31/07/2018 ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13) - ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)


ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

 ΕΦΗΜΕΡΙΑ: 
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 17.30-22.00 / ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.00-22.00 / ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-14.00 / ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΡΓΙΕΣ 9.00-13.00
ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟΝ
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.

01/07/2018 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
02/07/2018 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
03/07/2018 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

04/07/2018 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
05/07/2018 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
06/07/2018 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
07/07/2018 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
07/07/2018 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
08/07/2018 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
09/07/2018 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
10/07/2018 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

11/07/2018 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
12/07/2018 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
13/07/2018 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
14/07/2018 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
14/07/2018 ΓΚΕΚΑΣ (8.00-14.00) (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ) 
15/07/2018 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
16/07/2018 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
17/07/2018 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

18/07/2018 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
19/07/2018 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
20/07/2018 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
21/07/2018 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
21/07/2018 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ) 
22/07/2018 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
23/07/2018 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
24/07/2018 ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)

25/07/2018 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
26/07/2018 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
27/07/2018 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
28/07/2018 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
28/07/2018 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (8.00-14.00) (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
29/07/2018 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
30/07/2018 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
31/07/2018 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

 ΕΦΗΜΕΡΙΑ:
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 17.30-22.00 / ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.00-22.00 / ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-14.00 / ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΡΓΙΕΣ 9.00-13.00 
ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ
ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.01/07/2018 - 03/07/2018 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  (6932-881664) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
04/07/2018 - 10/07/2018 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ  (6981-556232) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ) 
11/07/2018 - 17/07/2018 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  (6932-881664) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
18/07/2018 - 24/07/2018 ΝΤΟΥΒΛΗ  (6932-295159) (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
25/07/2018 - 31/07/2018 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ  (6981-556232) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

 ΕΦΗΜΕΡΙΑ:
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 17.30-22.00 / ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.00-22.00 / ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-14.00 / ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΡΓΙΕΣ 9.00-13.00 
ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ
ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.


01/07/2018 - 03/07/2018 ΜΠΑΖΙΩΤΗ  (26910-73590) (ΑΒΥΘΟΣ) 
04/07/2018 - 10/07/2018 ΣΑΡΑΝΤΗΣ  (26910-72670) (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
11/07/2018 - 17/07/2018 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ  (26910-71183) (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
18/07/2018 - 24/07/2018 ΠΑΥΛΑΚΗ (6987-600176) (ΛΟΓΓΟΣ)
25/07/2018 - 31/07/2018 ΜΠΑΖΙΩΤΗ  (26910-73590) (ΑΒΥΘΟΣ)