Παρασκευή 24 Μαΐου 2013

ΜΑΪΟΣ 2013

ΑΙΓΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ : 08.00 - 22.00   &   22.00 - 08.00
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 08.00 - 21.00   &   21.00 - 08.00
 
                   Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ε Υ Ε Ι   -   Δ Ι Α Ν Υ Κ Τ Ε Ρ Ε Υ Ε Ι

1/5/2013 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
2/5/2013 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
3/5/2013 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-22.00) (Α.ΛΟΝΤΟΥ 29)
3/5/2013 ΜΠΟΥΛΗ (10.00-16.00) (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΜΠΟΥΛΗ (22.00-08.00) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)

4/5/2013 ΤΣΙΑΓΑΣ (08.00-22.00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
4/5/2013 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (08.00-14.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (22.00-08.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)

5/5/2013 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
 
6/5/2013 ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
7/5/2013 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞIAΡΧΩΝ 42)
8/5/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
9/5/2013 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
10/5/2013 ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
11/5/2013 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (08.00-22.00) (ΕΡΜΟΥ 49)
11/5/2013 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (08.00-14.00) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (22.00-08.00) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
12/5/2013 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13)

13/5/2013 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α.ΛΟΝΤΟΥ 29)
13/5/2013 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (17.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
14/5/2013 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
15/5/2013 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) -  ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)
16/5/2013 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
17/5/2013 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
18/5/2013 ΡΟΥΦΑΣ (08.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
18/5/2013 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (08.00-14.00) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (22.00-08.00) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
19/5/2013 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)

20/5/2013 ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
20/5/2013 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (17.00-22.00) (ΕΡΜΟΥ 49)
21/5/2013 ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
22/5/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
23/5/2013 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
24/5/2013 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
25/5/2013 ΝΤΟΤΑΣ (08.00-22.00) (ΕΡΜΟΥ 13)
25/5/2013 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (08.00-14.00) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (22.00-08.00) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
26/5/2013 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α.ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)

27/5/2013 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
27/5/2013 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (17.00-22.00) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
28/5/2013 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
29/5/2013 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
30/5/2013 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
31/5/2013 ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

1/5/2013 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
2/5/2013 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
3/5/2013 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
3/5/2013 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (08.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
4/5/2013 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
4/5/2013 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (08.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
5/5/2013 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
6/5/2013 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
7/5/2013 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

8/5/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
9/5/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
10/5/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
11/5/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
11/5/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (08.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
12/5/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
13/5/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
14/5/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

15/5/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
16/5/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
17/5/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
18/5/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
18/5/2013 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
19/5/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
20/5/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
21/5/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

22/5/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
23/5/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
24/5/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
25/5/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
25/5/2013 ΓΚΕΚΑΣ (08.00-14.00) (ΚΡΑΘΙΟ)
26/5/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
27/5/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
28/5/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

29/5/2013 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
30/5/2013 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
31/5/2013 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/05/2103 - 07/05/2013 ΝΤΟΥΒΛΗ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
08/05/2013 - 14/05/2013 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
15/05/2013 - 21/05/2013 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
22/05/2013 - 28/05/2013 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
29/05/2013 - 31/05/2013 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)


ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

01/05/2103 - 07/05/2013 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)
08/05/2013 - 14/05/2013 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
15/05/2013 - 21/05/2013 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
22/05/2013 - 28/05/2013 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
29/05/2013 - 31/05/2013 ΠΑΥΛΑΚΗ (ΛΟΓΓΟΣ)