Τετάρτη 20 Ιουλίου 2011

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

ΑΙΓΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
01/08/2011 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 72)
02/08/2011 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
03/08/2011 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
04/08/2011 ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
05/08/2011 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΤΖΕΝΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72)
06/08/2011 ΝΤΟΤΑΣ (08:00-22:00) (ΕΡΜΟΥ 11)
06/08/2011 ΞΗΡΟΜΑΜΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
07/08/2011 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62)

08/08/2011 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
09/08/2011 ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
10/08/2011 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
11/08/2011 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
12/08/2011 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
13/08/2011 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (08:00-22:00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
13/08/2011
ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
14/08/2011 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)

15/08/2011 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
16/08/2011 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 72) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
17/08/2011 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
18/08/2011 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
19/08/2011 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
20/08/2011 ΤΖΕΝΟΥ (08:00-22:00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72)
20/08/2011 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
21/08/2011 ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11)

22/08/2011 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
23/08/2011 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)
24/08/2011 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135) - ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
25/08/2011 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
26/08/2011 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62)
27/08/2011 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (08:00-22:00) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
27/08/2011 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
28/08/2011 ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)


29/08/2011 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
30/08/2011 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
31/08/2011 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 72)


ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

01/08/2011 ΓΚΕΚΑΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
02/08/2011 ΓΚΕΚΑΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

03/08/2011 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
04/08/2011 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
05/08/2011 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
06/08/2011 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
06/08/2011 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ) (08:00 - 14:00)
07/08/2011 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
08/08/2011 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
09/08/2011 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

10/08/2011 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
11/08/2011 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
12/08/2011 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
13/08/2011 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
13/08/2011 ΔΑΡΡΑ-ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ) (08:00-14:00)
14/08/2011 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
15/08/2011 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
16/08/2011 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

17/08/2011 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
18/08/2011 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
19/08/2011 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
20/08/2011 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
20/08/2011 ΓΚΕΚΑΣ (ΑΚΡΑΤΑ) (08:00-14:00)
21/08/2011 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
22/08/2011 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
23/08/2011 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

24/08/2011 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
25/08/2011 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
26/08/2011 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
27/08/2011 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
27/08/2011 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ) (08:00-14:00)
28/08/2011 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
29/08/2011 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
30/08/2011 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
31/08/2011 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)


ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/08/2011 - 02/08/2011 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
03/08/2011 - 09/08/2011 ΝΤΟΥΒΛΗ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
10/08/2011 - 16/08/2011 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
17/08/2011 - 23/08/2011 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
24/08/2011 - 30/08/2011 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
31/08/2011 ΝΤΟΥΒΛΗ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)


ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

01/08/2011 - 02/08/2011 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
03/08/2011 - 09/08/2011 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
10/08/2011 - 16/08/2011 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)
17/08/2011 - 23/08/2011 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
24/08/2011 - 30/08/2011 ΠΑΥΛΑΚΗ (ΛΟΓΓΟΣ)
31/08/2011 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)