Πέμπτη 19 Μαΐου 2011

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΑΙΓΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

01/06/2011 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
02/06/2011 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 72)
03/06/2011 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
04/06/2011 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (08:00 - 22:00) (ΕΡΜΟΥ 49)
04/06/2011 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)

05/06/2011 ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
06/06/2011 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 72) - ΤΖΕΝΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72)
07/06/2011 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
08/06/2011 ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΚΟΥΛΟΥΡΑ (ΚΟΡΙΝΘΟΥ 22)
09/06/2011 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
10/06/2011 ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
11/06/2011 ΤΣΙΑΓΑΣ (08:00 – 22:00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
11/06/2011 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) – ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)

12/06/2011 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62) – ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
13/06/2011 ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) – ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
14/06/2011 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
15/06/2011 ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
16/06/2011 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 27) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
17/06/2011 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 72) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)
18/06/2011 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (08:00 – 22:00) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
18/06/2011 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)

19/06/2011 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
20/06/2011 ΙΩΑΝΝΟΥ (ΒΑΛΦΟΥΡ 1) – ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
21/06/2011 ΤΖΕΝΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 72)
22/06/2011 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11)
23/06/2011 ΚΟΥΛΟΥΡΑ (ΚΟΡΙΝΘΟΥ 22) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)
24/06/2011 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
25/06/2011 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (08:00 – 22:00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
25/06/2011 ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)

26/06/2011 ΤΖΕΝΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72) - ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
27/06/2011 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62)
28/06/2011 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
29/06/2011 ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
30/06/2011 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)ΑΙΓΕΙΡΑ - ΑΚΡΑΤΑ

01/06/2011 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
02/06/2011 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
03/06/2011 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
04/06/2011 ΓΚΕΚΑΣ (08:00-14:00) (ΑΚΡΑΤΑ)
04/06/2011 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
05/06/2011 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
06/06/2011 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
07/06/2011 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

08/06/2011 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
09/06/2011 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
10/06/2011 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
11/06/2011 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (08:00-14:00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
11/06/2011 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
12/06/2011 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
13/06/2011 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
14/06/2011 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

15/06/2011 ΓΚΕΚΑΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
16/06/2011 ΓΚΕΚΑΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
17/06/2011 ΓΚΕΚΑΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
18/06/2011 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (08:00-14:00) (ΑΚΡΑΤΑ)
18/06/2011 ΓΚΕΚΑΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
19/06/2011 ΓΚΕΚΑΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
20/06/2011 ΓΚΕΚΑΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
21/06/2011 ΓΚΕΚΑΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

22/06/2011 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
23/06/2011 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
24/06/2011 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
25/06/2011 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (08:00-14:00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
25/06/2011 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
26/06/2011 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
27/06/2011 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
28/06/2011 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

29/06/2011 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
30/06/2011 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/06/2011 - 07/06/2011 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
08/06/2011 - 14/06/2011 ΝΤΟΥΒΛΗ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
15/06/2011 - 21/06/2011 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
22/06/2011 - 28/06/2011 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
29/06/2011 - 30/06/2011 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)


ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

01/06/2011 - 07/06/2011 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)
08/06/2011 - 14/06/2011 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
15/06/2011 - 21/06/2011 ΠΑΥΛΑΚΗ (ΛΟΓΓΟΣ)
22/06/2011 - 28/06/2011 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
29/06/2011 - 30/06/2011 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)