Κυριακή 24 Μαΐου 2015

ΜΑΪΟΣ 2015

ΑΙΓΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ : 8.00 - 22.00 & 22.00 - 8.00 
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 8.00 - 21.00 & 21.00 - 8.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/05/2015 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
02/05/2015 ΜΠΟΥΛΗ (8.00-22.00) (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
02/05/2015 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (22.00-8.00) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)

03/05/2015 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
04/05/2015 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
04/05/2015 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (17.00-22.00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
05/05/2015 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) 
06/05/2015 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
07/05/2015 ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13)
08/05/2015 ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
09/05/2015 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-22.00) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) 
09/05/2015 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (22.00-8.00) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)

10/05/2015 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
11/05/2015 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13)
11/05/2015 ΖΗΣΗΣ (17.00-22.00) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
12/05/2015 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
13/05/2015 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
14/05/2015 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
15/05/2015 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)
16/05/2015 ΙΩΑΝΝΟΥ (8.00-22.00) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ)
16/05/2015 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (22.00-8.00) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)

17/05/2015 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
18/05/2015 ΝΕΝΕ  (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
18/05/2015 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (17.00-22.00) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
19/05/0215 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
20/05/2015 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
21/05/2015 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) - ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
22/05/2015 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
23/05/2015 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (8.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
23/05/2015 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (8.00-14.00) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (22.00-8.00) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)

24/05/2015 ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
25/05/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
25/05/2015 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (17.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
26/05/2015 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
27/05/2015 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
28/05/2015 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
29/05/2015 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
30/05/2015 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (8.00-22.00) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
30/05/2015 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (8.00-14.00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (22.00-8.00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
31/05/2015 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)


ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ


01/05/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
02/05/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
02/05/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
03/05/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
04/05/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
05/05/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

06/05/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
07/05/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
08/05/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
09/05/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
09/05/2015 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
10/05/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
11/05/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
12/05/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

13/05/2015 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
14/05/2015 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
15/05/2015 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
16/05/2015 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
16/05/2015 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
17/05/2015 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
18/05/2015 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
19/05/2015 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)

20/05/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
21/05/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
22/05/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
23/05/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
23/05/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (8.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
24/05/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
25/05/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
26/05/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

27/05/2015 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
28/05/2015 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
29/05/2015 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
30/05/2015 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
30/05/2015 ΓΚΕΚΑΣ (8.00-14.00) (ΚΡΑΘΙΟ)
31/05/2015 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)


ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/05/2015 - 05/05/2015 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
06/05/2015 - 12/05/2015 ΝΤΟΥΒΛΗ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
13/05/2015 - 19/05/2015 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
20/05/2015 - 26/05/2015 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
27/05/2015 - 31/05/2015 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ


01/05/2015 - 05/05/2015 ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ (ΑΒΥΘΟΣ)
06/05/2015 - 12/05/2015 ΠΑΥΛΑΚΗ (ΛΟΓΓΟΣ)
13/05/2015 - 19/05/2015 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
20/05/2015 - 26/05/2015 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
27/05/2015 - 31/05/2015 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)