Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΑΙΓΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ : 08.00 - 22.00 & 22.00 - 08.00 
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 08.00 - 20.30 & 20.30 - 08.00 

1/1/2014 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
2/1/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
3/1/2014 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
4/1/2014 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-22.00) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
4/1/2014 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (08.00-14.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)

5/1/2014 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
6/1/2014 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
7/1/2014 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)
8/1/2014 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ)
9/1/2014 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13)
10/1/2014 ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
11/1/2014 ΤΣΙΑΓΑΣ (08.00-22.00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
11/1/2014 ΣΙΑΤΡΑ (08.00-14.00) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)

12/1/2014 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
13/1/2014 ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
13/1/2014 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (17.00-22.00) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
14/1/2014 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
15/1/2014 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
16/1/2014 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
17/1/2014 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
18/1/2014 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (08.00-22.00) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
18/1/2014 ΡΟΥΦΑΣ (08.00-14.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)

19/1/2014 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
20/1/2014 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
20/1/2014 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (17.00-22.00) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
21/1/2014 ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
22/1/2014 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
23/1/2014 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) - ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
24/1/2014 ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
25/1/2014 ΚΟΤΤΑΣ (08.00-22.00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
25/1/2014 ΝΤΟΤΑΣ (08.00-14.00) (ΕΡΜΟΥ 13) - ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13)

26/1/2014 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
27/1/2014 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
27/1/2014 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (17.00-22.00) (ΕΡΜΟΥ 49)
28/1/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
29/1/2014 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
30/1/2014 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
31/1/2014 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

1/1/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
2/1/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
3/1/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
4/1/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
4/1/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
5/1/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
6/1/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
7/1/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

08/1/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
09/1/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
10/1/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
11/1/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
11/1/2014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (08.00-14.00) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
12/1/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
13/1/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
14/1/2014 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)

15/1/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
16/1/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
17/1/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
18/1/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
18/1/2014 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (08.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
19/1/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
20/1/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
21/1/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)


22/1/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
23/1/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
24/1/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
25/1/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
25/1/2014 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (08.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
26/1/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
27/1/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
28/1/2014 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

29/1/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
30/1/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
31/1/2014 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)


ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/01/2014 - 07/01/2014  ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
08/01/2014 - 14/01/2014  ΝΤΟΥΒΛΗ  (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
15/01/2014 - 21/01/2014  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ  (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
22/01/2014 - 28/01/2014  ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ  (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
29/01/2014 - 31/01/2014  ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

01/01/2014 - 07/01/2014  ΜΠΑΖΙΩΤΗ  (ΑΒΥΘΟΣ)
08/01/2014 - 14/01/2014  ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
15/01/2014 - 21/01/2014  ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
22/01/2014 - 28/01/2014  ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
29/01/2014 - 31/01/2014  ΠΑΥΛΑΚΗ (ΛΟΓΓΟΣ)