Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

ΑΙΓΙΟ 

8.00 - 14.00  ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
8.00 - 14.00  ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)

14.00 - 21.00  ΚΟΚΚΙΝΟΥ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
17.30 - 22.00  ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49) 

22.00 - 8.00  ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72) 

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ 

8.00 - 17.00  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ) 

17.00 - 8.00  ΓΚΕΚΑΣ (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ) 

ΔΙΑΚΟΠΤΟ 

8.00 - 17.30  ΝΤΟΥΒΛΗ (26910-42171) (ΕΛΑΙΩΝΑΣ) 

17.30 - 8.00  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (26910-41188) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ) 

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ 

8.00 - 17.30  ΣΑΡΑΝΤΗΣ (26910-72670) (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)

17.30 - 8.00  ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (26910-72500) (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)