Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΑΙΓΙΟ 
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ : 8.00 - 22.00   &   22.00 - 8.00 
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 8.00 - 20.30   &   20.30 -  8.00 

1/3/2015 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
2/3/2015 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
2/3/2015 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (17.00-22.00) (ΕΡΜΟΥ 49)
3/3/2015 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13) - ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
4/3/2015 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) - ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
5/3/2015 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)
6/3/2015 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
7/3/2015 ΖΗΣΗΣ (8.00-22.00) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
7/3/2015 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (8.00-14.00) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)

8/3/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
9/3/2015 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
9/3/2015 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (17.00-22.00) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
10/3/2015 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
11/3/2015 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
12/3/2015 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
13/3/2015 ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
14/3/2015 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (8.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
14/3/2015 ΡΟΥΦΑΣ (8.00-14.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)

15/3/2015 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
16/3/2015 ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
16/3/2015 ΝΤΟΤΑΣ (17.00-22.00) (ΕΡΜΟΥ 13)
17/3/2015 ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
18/3/2015 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
19/3/2015 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
20/3/2015 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
21/3/2015 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (8.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
21/3/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (8.00-14.00) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)

22/3/2015 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
23/3/2015 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
23/3/2015 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (17.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
24/3/2015 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
25/3/2015 ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
26/3/2015 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) 
27/3/2015 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
28/3/2015 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (8.00-22.00) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
28/3/2015 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (8.00-14.00) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)

29/3/2015 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13) - ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
30/3/2015 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
30/3/2015 ΣΙΑΤΡΑ (17.00-22.00) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
31/3/2015 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ  (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ)


ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

1/3/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
2/3/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
3/3/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

4/3/2015 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
5/3/2015 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
6/3/2015 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
7/3/2015 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
7/3/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
8/3/2015 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
9/3/2015 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
10/3/2015 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

11/3/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
12/3/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
13/3/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
14/3/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
14/3/2015 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (8.00-14.00) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
15/3/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
16/3/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
17/3/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

18/3/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
19/3/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
20/3/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
21/3/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
21/3/2015 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
22/3/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
23/3/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
24/3/2015 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

25/3/2015 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
26/3/2015 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
27/3/2015 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
28/3/2015 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ) 
28/3/2015 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
29/3/2015 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
30/3/2015 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
31/3/2015 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/3/2015 - 03/3/2015 ΝΤΟΥΒΛΗ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
04/3/2015 - 10/3/2015 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
11/3/2015 - 17/3/2015 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
18/3/2015 - 24/3/2015 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
25/3/2015 - 31/3/2015 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

01/3/2015 - 03/3/2015 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)
04/3/2015 - 10/3/2015 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
11/3/2015 - 17/3/2015 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
18/3/2015 - 24/3/2015 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
25/3/2015 - 31/3/2015 ΠΑΥΛΑΚΗ (ΛΟΓΓΟΣ)