Κυριακή, 24 Ιουνίου 2012

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

ΑΙΓΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

01/07/2012 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
02/07/2012 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
02/07/2012 ΝΤΟΤΑΣ (17.00-22.00) (ΕΡΜΟΥ 11)
03/07/2102 ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
04/07/2012 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ( ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
05/07/2012 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
06/07/2012 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
07/07/2012 ΡΟΥΦΑΣ (08.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
07/07/2102 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00) (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62)

08/07/2012 ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
09/07/2012 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
09/07/2012  ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (17.00-22.00) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
10/07/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
11/07/2012 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
12/07/2012 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)
13/07/2012 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ( ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
14/07/2012 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (08.00-22.00) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
14/07/2012 ΝΕΝΕ (08.00-14.00) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)

15/07/2012 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
16/07/2012 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
16/07/2012 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (17.00-22.00) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
17/07/2012 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
18/07/2012 ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
19/07/2012 ΜΟΥΡΙΚΗΣ  (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
20/07/2012 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135) -ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
21/07/2012  ΡΟΥΦΑΣ (08.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
21/07/2012  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (08.00-14.00) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)

22/07/2012 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)  - ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11)
23/07/2012 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
23/07/2012 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (17.00-22.00) (ΕΡΜΟΥ 49)
24/07/2012 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
25/07/2012 ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
26/07/2012 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) -  ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
27/07/2012 ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
28/07/2012 ΤΣΙΑΓΑΣ (08.00-22.00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
28/07/2012 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (08.00-14.00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)

29/07/2012 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
30/07/2012 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11)
30/07/2012 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (17.00-22.00) (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62)
31/07/2012 ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)


ΑΙΓΕΙΡΑ - ΑΚΡΑΤΑ 

01/07/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
02/07/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
03/07/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

04/07/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
05/07/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
06/07/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
07/07/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
07/07/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
08/07/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
09/07/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
10/07/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

11/07/2012 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
12/07/2012 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
13/07/2012 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
14/07/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
14/07/2012 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
15/07/2012 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
16/07/2012 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
17/07/2012 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)

18/07/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
19/07/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
20/07/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
21/07/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00) (ΑΙΓΙΕΡΑ)
21/07/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
22/07/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
23/07/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
24/07/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

25/07/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
26/07/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
27/07/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
28/07/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
28/07/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
29/07/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
30/07/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
31/07/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)


ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/07/2012 - 03/07/2012 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
04/07/2012 - 10/07/2012 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
11/07/2012 - 17/07/2012 ΝΤΟΥΒΛΗ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
18/07/2012 - 24/07/2012 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
24/07/2012 - 31/07/2012 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)

 ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

01/07/2012 - 03/07/2012 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
04/07/2012 - 10/07/2012 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
11/07/2012 - 17/07/2012 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
18/07/2012 - 24/07/2012 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)
24/07/2012 - 31/07/2012 ΠΑΥΛΑΚΗ (ΛΟΓΓΟΣ)