Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΑΙΓΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ : 08.00 - 22.00 & 22.00 - 08.00 
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 08.00 - 20.30 & 20.30 - 08.00

01/11/2013 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) -  ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)
02/11/2013 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (08.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
02/11/2013 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)

03/11/2013 ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
04/11/2013 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
04/11/2013 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (17.00-22.00) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
05/11/2013 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
06/11/2013 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
07/11/2013 ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
08/11/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
09/11/2013 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-22.00) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) 
09/11/2013 ΙΩΑΝΝΟΥ (08.00-14.00) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ)

10/11/2013 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
11/11/2013 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13) - ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
11/11/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (17.00-22.00) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
12/11/2013 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
13/11/2013 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
14/11/2013 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
15/11/2013 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
16/11/2013 ΤΣΙΑΓΑΣ (08.00-22.00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
16/11/2013 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (08.00-14.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)

17/11/2013 ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
18/11/2013 ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
18/11/2013 ΙΩΑΝΝΟΥ (17.00-22.00) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ)
19/11/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
20/11/2013 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
21/11/2013 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) -
22/11/2013 ΙΩΑΝΝΟΥ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) - ΚΟΤΤΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
23/11/2013 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (08.00-22.00) (ΕΡΜΟΥ 49)
23/11/2013 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (08.00-14.00) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)

24/11/2013 ΣΙΑΤΡΑ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 13)
25/11/2013 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α.ΛΟΝΤΟΥ 29)
25/11/2013 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (17.00-22.00) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
26/11/2013 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ-ΑΙΓΙΟΥ)
27/11/2013 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) -  ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)
28/11/2013 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
29/11/2013 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70) - ΤΣΙΑΓΑΣ  (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
30/11/2013 ΡΟΥΦΑΣ (08.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
30/11/2013 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (08.00-14.00) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ


01/11/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
02/11/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
02/11/2013 ΓΚΕΚΑΣ (08.00-14.00) (ΚΡΑΘΙΟ)
03/11/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
04/11/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
05/11/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

06/11/2013 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
07/11/2013 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
08/11/2013 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
09/11/2013 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
09/11/2013 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
10/11/2013 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
11/11/2013 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
12/11/2013 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

13/11/2013 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
14/11/2013 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
15/11/2013 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
16/11/2013 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
16/11/2013 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (08.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
17/11/2013 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
18/11/2013 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
19/11/2013 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

20/11/2013 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
21/11/2013 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
22/11/2013 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
23/11/2013 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
23/11/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
24/11/2013 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
25/11/2013 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
26/11/2013 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

27/11/2013 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
28/11/2013 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
29/11/2013 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
30/11/2013 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ) 
30/11/2013 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/11/2013 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
02/11/2013 - 05/11/2013 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
06/11/2013 - 12/11/2013 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
13/11/2013 - 19/11/2013 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
20/11/2013 - 26/11/2013 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
27/11/2013 - 30/11/2013 ΝΤΟΥΒΛΗ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)


ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

01/11/2013 - 05/11/2013 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
06/11/2013 - 12/11/2013 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
13/11/2013 - 19/11/2013 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
20/11/2013 - 26/11/2013 ΠΑΥΛΑΚΗ (ΛΟΓΓΟΣ)
27/11/2013 - 30/11/2013 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)