Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΑΙΓΙΟ
8.00 - 14.00  ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)
8.00 - 14.00  ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)

14.00 - 22.00 ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
17.00 - 22.00 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)

22.00 - 8.00 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (ΑΝΔ. ΛΟΝΤΟΥ 29)

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

8.00 - 17.00 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

17.00 - 8.00 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

8.00 - 17.30 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (26910-81030) (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)

17.30 - 8.00 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ (26910-42885) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ 

8.00 - 17.30 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26910-71183) (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)

17.30 - 8.00 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (26910-73590) (ΑΒΥΘΟΣ)