Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΑΙΓΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ: 8.00 - 22.00 & 22.00 - 8.00
ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8.00 - 20.30 & 20.30 - 8.00

01/02/2017 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49)
02/02/2017 ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ. (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
03/02/2017 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72) - ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
04/02/2017 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (8.00-22.00) (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
04/02/2017 ΚΟΤΤΑΣ (8.00-14.00) (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΚΟΤΤΑΣ (22.00-8.00) (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)

05/02/2017 ΜΠΟΥΛΗ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
06/02/2017 ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13) -  ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
06/02/2017 ΚΟΤΤΑΣ (17.00-22.00) (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
07/02/2017 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
08/02/2017 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ.  (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
09/02/2017 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (26910-25559) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΝΤΟΤΑΣ ΠΑΝ. (26910-22301) (ΕΡΜΟΥ 13)
10/02/2017 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
11/02/2017 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (8.00-22.00) (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
11/02/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (8.00-14.00) (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (22.00-8.00) (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)

12/02/2017 ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
13/02/2017 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ.ΔΕΞAMEΝΗΣ) -  ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33)
13/02/2017 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (17.00-22.00) (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
14/02/2017 ΣΙΑΤΡΑ (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)  - ΤΣΙΑΓΑΣ (26910-26966) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
15/02/2017 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (26910-62660) (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (26910-52114) (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
16/02/2017 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
17/02/2017 ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ.  (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΡΟΥΦΑΣ (26910-22209) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
18/02/2017 ΙΩΑΝΝΟΥ (8.00-22.00) (26910-25500) (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 13 ΚΑΛΛΙΘΕΑ)
18/02/2017 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (22.00-8.00) (26910-22289) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)

19/02/2017 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (26910-25420) (ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
20/02/2017 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26697) (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
20/02/2017 ΜΠΟΥΛΗ (17.00-22.00) (26910-25559) (ΑΣ.ΦΩΤΗΛΑ 26)
21/02/2017 ΚΟΤΤΑΣ (26910-68497) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33) - ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
22/02/2017 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (26910-60302) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΝΙΚΟΛΑΟΥ (26910-26973) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 70)
23/02/2017 ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜ.  (26910-24746) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
24/02/2017 ΖΗΣΗΣ (26910-24535) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (26910-25377) (ΕΡΜΟΥ 49)
25/02/2017 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-22.00) (26910-21609) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
25/02/2017 ΣΙΑΤΡΑ (8.00-14.00) (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΣΙΑΤΡΑ (22.00-8.00) (26910-24115) (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)

26/02/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (26910-61400) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (26910-27315) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
27/02/2017 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (26910-27979) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΝΕΝΕ (26910-62204) (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
28/02/2017 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (26910-26575) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (26910-20772) (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

01/02/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
02/02/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
03/02/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
04/02/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
04/02/2017 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (8.00-14.00) (26960-31237) (ΑΚΡΑΤΑ)
05/02/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
06/02/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
07/02/2017 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ (26960-61683) (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ)

08/02/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
09/02/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
10/02/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
11/02/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
11/02/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (8.00-14.00) (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
12/02/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
13/02/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
14/02/2017 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (26960-31794) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

15/02/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
16/02/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
17/02/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
18/02/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
18/02/2017 ΓΚΕΚΑΣ (8.00-14.00) (26960-34143) (ΚΡΑΘΙΟ)
19/02/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
20/02/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ) 
21/02/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

22/02/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
23/02/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
24/02/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
25/02/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
25/02/2017 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (8.00-14.00) (26960-31140) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
26/02/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
27/02/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)
28/02/2017 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (26960-22503) (ΑΚΡΑΤΑ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/02/2017 - 07/02/2017 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (6976-385916) (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)
08/02/2017 - 14/02/2017 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (6932-881664) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
15/02/2017 - 21/02/2017 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (6944-619569) (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
22/02/2017 - 28/02/2017 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (6981-556232) (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)


ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

01/02/2017 - 07/02/2017 ΠΑΥΛΑΚΗ (6987-600176) (ΛΟΓΓΟΣ)
08/02/2017 - 14/02/2017 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (26910-73590) (ΑΒΥΘΟΣ)
15/02/2017 - 21/02/2017 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (26910-72670) (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
22/02/2017 - 28/02/2017 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (26910-71183) (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)