Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013)

ΑΙΓΙΟ

08.00 - 14.00  ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
08.00 - 14.00  ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
 
14.00 - 22.00 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
 
22.00 - ΠΡΩΙ  ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

08.00 - 17.00   ΔΑΡΡΑ-ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
17.00 - ΠΡΩΙ  ΓΚΕΚΑΣ  (ΚΡΑΘΙΟ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ 

08.00 - 17.00    ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
17.00 - ΠΡΩΙ   ΝΤΟΥΒΛΗ  (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

08.00 - 17.00    ΣΑΡΑΝΤΗΣ  (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
17.00 - ΠΡΩΙ   ΠΑΥΛΑΚΗ  (ΛΟΓΓΟΣ)