Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2013

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013)

ΑΙΓΙΟ

08.00 - 14.00  ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
08.00 - 14.00  ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)
 
14.00 - 22.00 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
 
22.00 - ΠΡΩΙ  ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 103)

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

08.00 - 17.00   ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ) 
17.00 - ΠΡΩΙ  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ 

08.00 - 17.00    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
17.00 - ΠΡΩΙ   ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

08.00 - 17.00    ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
17.00 - ΠΡΩΙ   ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)