Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΑΙΓΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  -  ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ  - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

01/06/2012 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
02/06/2012 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (08.00-22.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
02/06/2012 ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (08.00-14.00) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)

03/06/2012 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) -ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11)
04/06/2012 ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
05/06/2012 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ( ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
06/06/2012 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11)
07/06/2012 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
08/06/2012 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62)
09/06/2012 ΜΠΟΥΛΗ (08.00-22.00) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
09/06/2012 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (08.00-14.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)

10/06/2012 ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)
11/06/2012 ΤΖΕΝΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
11/06/2012 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (17.00-22.00) (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
12/06/2012 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34)
13/06/2012 ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
14/06/2012 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
15/06/2012 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) - ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
16/06/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (08.00-22.00) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
16/06/2012 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (08.00-14.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)  - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)

17/06/2012 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
18/06/2012 ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42)
18/06/2012 ΖΗΣΗΣ (17.00-22.00) (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
19/06/2012 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
20/06/2012 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
21/06/2012 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
22/06/2012 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
23/06/2012 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (08.00-22.00) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
23/06/2012 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (08.00-14.00) (ΕΡΜΟΥ 49) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)

24/06/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
25/06/2012 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11)
25/06/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (17.00-22.00) (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
26/06/2012 ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
27/06/2012 ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
28/06/2012 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 42) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
29/06/2012 ΝΕΝΕ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 34) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
30/06/2012 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (08.00-22.00) (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)
30/06/2012 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)

ΑΙΓΕΙΡΑ - ΑΚΡΑΤΑ

01/06/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

02/06/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΕΡΑ)
02/06/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
03/06/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

04/06/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
05/06/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

06/06/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
07/06/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
08/06/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
09/06/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ) 
09/06/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
10/06/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ) 
11/06/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
12/06/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

13/06/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
14/06/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
15/06/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
16/06/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
16/06/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-14.00) (ΑΚΡΑΤΑ)
17/06/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
18/06/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
19/06/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

20/06/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
21/06/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
22/06/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
23/06/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
23/06/2012 ΓΚΕΚΑΣ (08.00-14.00) (ΚΡΑΘΙΟ)
24/06/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
25/06/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
26/06/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

27/06/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
28/06/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
29/06/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
30/06/2012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
30/06/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (08.00-14.00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)ΔΙΑΚΟΠΤΟ

  1/6/2012 - 5/6/2012   ΝΤΟΥΒΛΗ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
 6/6/2012 - 12/6/2012  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
13/6/2012 - 19/6/2012 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
20/6/2012 - 26/6/2012 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
27/6/2012 - 30/6/2012 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΝΙΚΟΛΕΪΚΑ)

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

 1/6/2012 - 5/6/2012   ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)
 6/6/2012 - 12/6/2012 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
13/6/2012 - 19/6/2012 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
20/6/2012 - 26/6/2012 ΠΑΥΛΑΚΗ (ΛΟΓΓΟΣ)
27/6/2012 - 30/6/2012 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)