Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΑΙΓΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

01/03/2012 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
02/03/2012 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
03/03/2012 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (08:00 - 22:00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
03/03/2012 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (08:00-14:00) (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62)

04/03/2012 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)

05/03/2012 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
05/03/2012 ΤΖΕΝΟΥ (17:00-22:00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72)
06/03/2012 ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
07/03/2012 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135) - ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
08/03/2012 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
09/03/2012 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
10/03/2012 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (08:00-22:00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
10/03/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (08:00-14:00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 72)- ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 72)

11/03/2012 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62)

12/03/2012 ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)
12/03/2012 ΒΛΑΧΑΒΑ (17:00-22:00) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
13/03/2012 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11)
14/03/2012 ΤΖΕΝΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ( Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
15/03/2012 ΤΖΕΝΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72) - ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
16/03/2012 ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
17/03/2012 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (08:00 - 22:00) (ΕΡΜΟΥ 49)
17/03/2012 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (08:00-14:00) (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)

18/03/2012 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
19/03/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 103) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
19/03/2012 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (17:00-22:00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
20/03/2012 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
21/03/2012 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)- ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)
22/03/2012 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135) - ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
23/03/2012 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
24/03/2012 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-22.00) Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
24/03/2012 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (08:00-14:00) (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)


25/03/2012 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
26/03/2012 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 103)
26/03/2012 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (17.00 - 22.00) (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
27/03/2012 ΤΖΕΝΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
28/03/2012 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
29/03/2012 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
30/03/2012 ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
31/03/2012 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (08.00-22.00) (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62)
31/03/2012 ΡΟΥΦΑΣ (08.00-14.00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

01/03/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
02/03/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
03/03/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
03/03/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (08:00-14:00) (ΑΚΡΑΤΑ)
04/03/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
05/03/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
06/03/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

07/03/2012 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
08/03/2012 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
09/03/2012 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
10/03/2012 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
10/03/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (08:00-14:00) (ΑΚΡΑΤΑ)
11/03/2012 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
12/03/2012 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
13/03/2012 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)

14/03/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
15/03/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
16/03/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
17/03/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
17/03/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (08:00-14:00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
18/03/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
19/03/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
20/03/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

21/03/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
22/03/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
23/03/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
24/03/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
24/03/2012 ΓΚΕΚΑΣ (08:00-14:00) (ΚΡΑΘΙΟ)
25/03/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
26/03/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
27/03/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

28/03/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
29/03/2012 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
30/03/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
31/03/2012 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
31/03/2012 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (08:00-14:00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/03/2012 - 06/03/2012 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
07/03/2012 - 13/03/2012 ΝΤΟΥΒΛΗ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
14/03/2012 - 20/03/2012 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
21/03/2012 - 27/03/2012 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
28/03/2012 - 31/03/2012 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ -ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

01/03/2012 - 06/03/2012 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)
07/03/2012 - 13/03/2012 ΠΑΥΛΑΚΗ (ΛΟΓΓΟΣ)
14/03/2012 - 20/03/2012 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
21/03/2012 - 27/03/2012 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
28/03/2012 - 31/03/2012 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)