Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΑΙΓΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

01/12/2011 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ49) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)
02/12/2011 ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
03/12/2011 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (08:00-22:00) (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
03/12/2011 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
04/12/2011 ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)

05/12/2011 ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
06/12/2011 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)
07/12/2011 ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136) - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135)
08/12/2011 ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44) - ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13)
09/12/2011 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62) - ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
10/12/2011 ΜΠΟΥΛΗ (08:00-22:00) (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
10/12/2011 ΤΖΕΝΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72) - ΤΖΕΝΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72)
11/12/2011 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΚΟΤΤΑΣ (ΠΛ. ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ)

12/12/2011 ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107) - ΜΟΥΡΙΚΗΣ ( ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
13/12/2011 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α. ΛΟΝΤΟΥ 29) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)
14/12/2011 ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 72) - ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49)
15/12/2011 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ)
16/12/2011 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΕΡΜΟΥ 49)
17/12/2011 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (08:00-22:00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27)
17/12/2011 ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5) - ΒΛΑΧΑΒΑ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 5)
18/12/2011 ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50) - ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26)

19/12/2011 ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32) - ΝΤΟΤΑΣ (ΕΡΜΟΥ 11)
20/12/2011 ΡΟΥΦΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30) - ΖΗΣΗΣ (ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 107)
21/12/2011 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76) - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)
22/12/2011 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 135) - ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 136)
23/12/2011 ΚΟΥΛΟΥΡΗ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13) - ΤΣΙΑΓΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 44)
24/12/2011 ΡΟΥΦΑΣ (08:00-22:00) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30)
24/12/2011 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62) - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ 62)
25/12/2011 ΤΖΕΝΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 72) - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 76)

26/12/2011 ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ) - ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 32)
27/12/2011 ΜΟΥΡΙΚΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27) - ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 50)
28/12/2011 ΜΠΟΥΛΗ (ΑΣ. ΦΩΤΗΛΑ 26) - ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ( Α. ΛΟΝΤΟΥ 29)
29/12/2011 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 49) - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ (ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 72)
30/12/2011 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ) - ΠΑΝΤΙΩΡΑ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ)
31/12/2011 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (08:00-22:00) (ΕΡΜΟΥ 49)
31/12/2011 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17) - ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 17)

ΑΚΡΑΤΑ - ΑΙΓΕΙΡΑ

01/12/2011 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
02/12/2011 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
03/12/2011 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
03/12/2011 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (08:00-14:00) (ΑΚΡΑΤΑ)
04/12/2011 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
05/12/2011 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)
06/12/2011 ΓΚΕΚΑΣ (ΚΡΑΘΙΟ)

07/12/2011 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
08/12/2011 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
09/12/2011 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
10/12/2011 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
10/12/2011 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (08:00-14:00) (ΑΙΓΕΙΡΑ)
11/12/2011 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
12/12/2011 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
13/12/2011 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

14/12/2011 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
15/12/2011 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
16/12/2011 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
17/12/2011 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
17/12/2011 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (08:00 - 14:00) (ΑΚΡΑΤΑ)
18/12/2011 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
19/12/2011 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
20/12/2011 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)

21/12/2011 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
22/12/2011 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
23/12/2011 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
24/12/2011 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
24/12/2011 ΓΚΕΚΑΣ (08:00 - 14:00) (ΚΡΑΘΙΟ)
25/12/2011 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
26/12/2011 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)
27/12/2011 ΔΑΡΡΑ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΚΡΑΤΑ)

28/12/2011 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
29/12/2011 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
30/12/2011 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
31/12/2011 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ)
31/12/2011 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (08:00-14:00) (ΑΚΡΑΤΑ)

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

01/12/2012 - 06/12/2011 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
07/12/2011 - 13/12/2011 ΝΤΟΥΒΛΗ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)
14/12/2011 - 20/12/2011 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)
21/12/2011 - 27/12/2011 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)
28/12/2011 - 31/12/2011 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ)

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

01/12/2012 - 06/12/2011 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
07/12/2011 - 13/12/2011 ΠΑΥΛΑΚΗ (ΛΟΓΓΟΣ)
14/12/2011 - 20/12/2011 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ)
21/12/2011 - 27/12/2011 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ)
28/12/2011 - 31/12/2011 ΜΠΑΖΙΩΤΗ (ΑΒΥΘΟΣ)